na cd&v en open vld ontdekt ook sp.a het gezin 'Het gezin is te belangrijk om het over te laten aan de kretologie van rechts', zegt Caroline Gennez. Voor elk kind 150 euro kinderbijslag, zegt 'le nouveau sp.a.

Ariane en Billie met de driewieler aan de hand van hun moeder, Freya Van den Bossche, Kathleen Van Brempt trots de kinderwagen voortduwend of Peter Vanvelthoven die met zijn zoon naar de neushoorns zwaait. De sp.a organiseerde voor de eerste keer in haar geschiedenis een gezinsdag in het dierenpark Planckendael, met ruim 3.500 aanwezigen, en dat leverde passende kiekjes op.

Dat de Caroline Gennez-generatie kiest voor een gezinsdag, is geen toeval. De sp.a wil zwaar inzetten op het gezin. 'We hebben dat misschien te lang een beetje links laten liggen, waardoor de term "gezin" bijna een conservatieve connotatie dreigde te krijgen', bekent de Vlaamse minister Kathleen Van Brempt.
'Ik weet niet wie er met wie naar hier gekomen zijn, maar ik weet wel dat we hier allemaal met ons gezin zijn. Wie bij wie hoort, daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Dat is het verschil tussen ons en andere partijen', zo sprak voorzitster Gennez de leden onder dreigende wolken toe. 'Gezin' is voor sp.a niet alleen het klassieke gezin, maar ook nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht, enzovoort. Een rist voorstellen moet de nieuwe profilering als gezinspartij kracht bijzetten.

De sp.a stelt fors dat er voor elk kind maandelijks 150 euro kindergeld moet komen, of de ouders nu zelfstandig of loontrekkend zijn, en of het nu het eerste, tweede of derde kind is. Het zou voor de meeste ouders een forse verhoging van de kinderbijslag betekenen. De maatregel kost 1miljard euro, een forse last op de begroting. 'Maar niet investeren in kinderen betekent nog veel grotere maatschappelijke kosten', zegt Gennez.

Een tweede pakket voorstellen gaat over de combinatie van gezin met arbeid. Het meest in het oog springt daar het inkomensgebonden maken van alle kinderopvang, ook die in particuliere crèches. De partij herhaalde haar oude eis van de uitbreiding van één jaar ouderschapsverlof voor elk kind. 'En vandaag kunnen vaders of mee-mama's of mee-papa's ocharme tien dagen vaderschapsverlof nemen. In een moderne samenleving is dat onbetamelijk. Wij stellen voor om dat onmiddellijk tot één maand uit te breiden', aldus Gennez, die als nieuwe voorzitster veel complimentjes kreeg toegezwaaid door haar toehoorders achteraf. Gennez zet de 'zorgzaamheid van links' tegenover de 'gemakkelijke kretologie van rechts' over het gezin. Als progressieve gezinspartij wil ze zich onderscheiden van CD&V en, in mindere mate, van Open VLD. Dat laatste probeert sinds vorig jaar onder impuls van Bart Somers opnieuw meer de kar te trekken van het sociale liberalisme en focust op de combinatie van arbeid met gezin, eenoudergezinnen, enzovoort. CD&V profileert zich al veel langer als gezinspartij. De gezinsdag in een pretpark - dit jaar op 8 juni in Plopsaland - is daar een traditie. Niet toevallig is één van de weinige maatregelen die in het regeerakkoord concreet zijn beschreven, de dertiende maand kinderbijslag die telkens in augustus zal worden uitgekeerd. Het gaat om de omvorming van de schoolpremie tot een jaarlijkse 'leeftijdstoeslag'. Maar dat gebeurt slechts in stapjes: in 2008 wordt een toeslag ingevoerd van 25euro voor kinderen van 18 tot 24 jaar. In 2009 komt daar 25euro voor de 0- tot 6-jarigen bij. Ook de gelijke bijslag voor elk kind staat al aangegeven in het regeerakkoord. Maar CD&V zal zowel van sp.a als van Open VLD op dat terrein forse concurrentie krijgen in de aanloop naar de verkiezingen van 2009.