Het stadsbestuur en schepen van jeugd Lieven Meert( sp.a) neemt zich voor om deze legislatuur zoveel mogelijk nieuwe speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten te voorzien. Omdat we vinden dat elk kind op een veilige manier in de buurt moet kunnen spelen, willen we voluit gaan voor extra speeltuintjes en groene ontmoetingsruimtes, zomogelijk in elke deelgemeente minstens één. Die speeltuintjes zijn niet enkel goed voor de ontwikkeling van de kindjes maar zorgen ook voor de ruimte om mensen elkaar te laten ontmoeten, wat de sociale cohesie in onze stad en deelgemeenten enkel kan versterken.

Recent besliste de stad om daarvoor in Pollare een samenwerking aan te gaan met de vzw Parochiale werken van Pollare. De vzw stelt de grond achter de parochiezaal tussen Pollare-Dorp en Echel ter beschikking waarop de stad een speeltuintje wil realiseren. En daar zijn we de mensen van de vzw heel dankbaar voor. Door samenwerking kunnen we nu een mooie ontmoetingsplaats en speelterrein voorzien voor de Pollaarse jeugd. Het terrein ligt wel in agrarisch gebied en in de buurt van een beschermd dorpsgezicht, waardoor er extra procedures moeten doorlopen worden en het dus nog een tijdje zal duren vooraleer de speeltoestellen er echt kunnen worden geplaatst.

Ook in de dichtbevolkte wijk Pamelstraat-Nederwijk werkt de stad aan een speelterrein. Er wordt al bijna 20 jaar geprobeerd om een oplossing te vinden voor het braakliggend perceel op de hoek van de Keldermeersbaan en de Pamelstraat. Dat heeft tientallen eigenaars, zowel in binnen- als buitenland waardoor het onmogelijk bleek om dit perceel gewoon aan te kopen. De gemeenteraad heeft nu op voorstel van burgemeester Tania De Jonge beslist om een klein deel van de grond aan te kopen, en zo de eerste stap te zetten in de volledige aankoop. De stad wil er ruimte maken voor wat extra parkeerplaatsen, een klein parkje en een speeltuintje voor de vele kinderen uit de buurt.