Het Mechelse stadsbestuur beloofde 1.000 bijkomende kinderopvangplaatsen te realiseren voor het einde van deze bestuursperiode. In 2013 waren er 1.364 kinderopvangplaatsen in Mechelen. In 2018 zou de teller dus op 2.364 plaatsen moeten staan. Recente gegevens van K&G tonen aan dat er momenteel 1.570 kinderopvangplaatsen zijn in Mechelen. Er moeten met andere woorden nog 794 plaatsen bijkomen op ruim één jaar tijd. “Er is nog een lange weg af te leggen als Mechelen deze ambitie nog wil realiseren. De stad zal ook zelf bijkomende inspanningen moeten leveren.” stelt sp.a-fractieleider Caroline Gennez.

In de wijken Arsenaal, Nekkerspoel en Muizen is er een acuut tekort aan kinderopvang. Crowdfund-initiatieven als Land van Plezant zijn bijzonder nobel, maar goede en degelijke kinderopvang mag niet afhangen van liefdadigheid. Ook het Europees PACE project voor occasionele kinderopvang waarbij ouders, die een opleiding volgen of op zoek zijn naar werk, hun kinderen laten opvangen, vinden we een goede zaak. Dit is echter een tijdelijk project.

“De stad moet erover waken dat cruciale dienstverlening zoals kinderopvang niet wordt overgelaten aan toeval, zeker wanneer de nood zo groot is. Als we voldoende kinderopvangplaatsen in onze stad willen garanderen dan zal het Mechelse stadsbestuur ook zelf meer moeten doen. Dit betekent gericht investeren in plaats van het enkel aan anderen over te laten.” besluit Caroline Gennez.