Op vraag van sp.a Mechelen zal de stad co-ouders in Mechelen beter en pro-actief informeren over de mogelijkheid om kinderen in co-ouderschap in Mechelen te registreren. Daardoor kunnen ook zij genieten van een heel aantal voordelen als inwoners. “Een goede eerste stap”, zegt Caroline Gennez.

Steeds meer gescheiden koppels kiest er vandaag voor om hun kinderen gelijkmatig bij beide ouders te laten verblijven. 1 week bij de éne ouder, 1 week bij de andere. “Nieuwe samenlevingsvormen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Helaas hinkt de regelgeving nog te veel achterop, ook in Mechelen, zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez.

 “Het is vandaag niet mogelijk om kinderen op beide adressen te domiciliëren. Wat wel kan is een registratie in het rijksregister. Momenteel zijn er slechts 27 registraties van gedeeld verblijf in het rijksregister, het zogenoemde verblijfsregister. Heel veel ouders zijn niet op de hoogte dat dit kan.”

Daarom de vraag van sp.a Mechelen aan de stad om co-ouders beter te informeren. Op onze vraag heeft de stad de informatie toegevoegd op de website www.mechelen.be en krijgen ouders van  minderjarigen die niet staan ingeschreven in het rijksregister nu automatisch een brief met meer informatie over de mogelijkheid tot registratie.

 “Een goede eerste stap in de erkenning van co-ouderschap en hen gelijke rechten toe te kennen”, zegt Caroline Gennez, een thema waar ze ook in het Vlaams Parlement al verschillende beleidsvoorstellen voor heeft ingediend. De voordelen van een dergelijke registratie zijn groot. Zo kan de stad kortingen en faciliteiten automatisch toekennen aan de betrokken kinderen. Kinderen in co-ouderschap kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de talententickets of een bewonerskorting. Verder is een registratie ook om veiligheidsreden relevant. Hulpdiensten kunnen makkelijker weten op welk adres het kind eventueel verblijft. 

“Ik ben dan ook tevreden dat de schepen van Bevolking oor heeft naar onze voorstellen. Ook zullen we op dit thema constructieve beleidsvoorstellen blijven formuleren. Meer aandacht voor informatie aan co-oudergezinnen is belangrijk.” besluit Gennez.