HBVL - 5 december 2014: Het Vlaams Parlement vraagt dat de Vlaamse regering actie onderneemt tegen voedselverspilling. Deze week werd daarover een resolutie unaniem goedgekeurd in de commissie Landbouw.

"Perfect eetbaar voedsel weggooien in een wereld waar één op de acht mensen honger lijdt, is een regelrechte schande", zegt Els Robeyns (sp.a), een van de indieners van de resolutie. Die vraagt om in kaart te brengen hoeveel voedsel verspild wordt in elke schakel van de voedselketen om zo tot een doortastende aanpak te komen. Een gedragscode moet unfaire handelspraktijken die tot verlies of verspilling leiden aan banden leggen. Ook moet voedsel dat vandaag wordt weggegooid vanwege het uitzicht makkelijker verhandeld kunnen worden. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zal zich nu over de resolutie buigen.

Tekst: artikel verschenen in het Belang van Limburg van 5/12/2014