De  OCMW-raad keurde de ingediende voorstellen goed voor de gedeeltelijke sloop, renovatie en oprichting  van een stuk nieuwbouw voor een dienstencentrum in Oostakker. Een tijdje terug besliste het OCMW van Gent immers om na analyse van de omgeving, een Lokaal Dienstencentrum te koppelen aan bestaande diensten, zoals burgerzaken, de bibliotheek en politie. OCMW-fractievoorzitter Jurgen Bockstaele (sp.a) volgde dit dossier van nabij op.

Er bestond al een antenne van het OCMW in Oostakker waar senioren terecht kunnen met allerhande vragen, maar dit is op één enkele voormiddag in de week. Toch worden ze vandaag al geholpen een zo goed mogelijk antwoord te krijgen op allerhande vragen zoals: Heb ik recht op een mantelzorgpremie, wanneer ik zorg voor mijn hulpbehoevende moede?, Waar kan ik me inschrijven voor een woonzorgcentrum of assistentiewoning?, Waar kan ik vrijwilligerswerk doen?, Hoe kan ik mijn woning aanpassen om te voorkomen dat ik val? of Ik voel me eenzaam, kan ik regelmatig een bezoekje krijgen? Na het doorvoeren van een analyse van de omgeving bleek dit niet voldoende om nog aan al de verschillende hulp- en zorgvragen tegemoet te komen. "Het voorliggend plan zal er dan ook voor zorgen dat de bewoners van Oostakker nu beter beroep kunnen doen op de dienstverlening van het OCMW", klinkt het bij Jurgen Bockstaele optimistisch. “Er komt een uitbreiding van het mogelijk aantal te organiseren activiteiten, zoals bijvoorbeeld een dansles, waardoor oudere mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven”, voegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) er nog aan toe.