In 2015 kunnen nu eindelijk de werken starten die een oplossing moeten bieden voor de zware mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen. De Vlaamse regering heeft vandaag gekozen voor het tracé dat ontegensprekelijk het beste scoort op het vlak van mobiliteit en veiligheid. De stad en de haven worden beter bereikbaar vanuit alle richtingen, het Oosterweeltracé biedt de beste garanties op minder files en minder ongevallen en beschikt over de veiligste tunnels en aansluitingen. Zowel auto’s als vrachtwagens zullen bovendien minder lang onderweg zijn en er is minder sluipverkeer door de woonwijken.

Onder druk van sp.a werden er bovendien twee bijkomende beslissingen genomen om de levenskwaliteit en gezondheid van de Antwerpenaars te garanderen. Er komt een nieuw tolsysteem dat de vrachtwagens naar de tunnels stuurt die zo ver mogelijk van de stad liggen. Hoe dichter ze bij de stad komen, hoe meer ze moeten betalen om de tunnels te gebruiken. Op die manier leiden we vrachtwagens zo ver mogelijk om de stad heen. Daardoor scoort het Oosterweeltracé ook op het vlak van gezondheid evengoed als het Meccanotracé. Er blijft wel altijd één tunnel tolvrij voor automobilisten. En door werk te maken van fietsverbindingen wordt de stad in de toekomst ook maximaal bereikbaar met het openbaar vervoer én de fiets.

Bart Martens, Vlaams parlementslid voor sp.a en specialist in het dossier: “We varen een historische koers met deze Oosterweel-verbinding, want we hebben de Lange Wapper weggekregen. Bovendien zijn we erin geslaagd twee viaducten weg te krijgen. Zo leiden we het verkeer niet langer door Antwerpen, maar onder Antwerpen. Met Oosterweel kunnen we het vervoer ook sturen en houden we door tolheffing de vrachtwagens weg. Zowel voor de leefbaarheid van de inwoners als voor het milieu is dat een overwinning.”

Ingrid Lieten, vice-minister-president in de Vlaamse regering, is ook opgetogen: “Oosterweel betekent minder ongelukken, minder files, minder sluipverkeer en een betere leefkwaliteit voor de Antwerpenaars.”

Yasmine Kherbache, sp.a-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, wil de Antwerpse actiegroepen bedanken voor hun sterk inhoudelijk werk en de aanbreng van vele nieuwe inzichten. “Mede dankzij ‘BorgerhouDt van Mensen’ is er nu concreet sprake van het overkappen van de Antwerpse Ring. Mede dankzij ‘StRaten-Generaal’ zijn bruggen en viaducten systematisch vervangen door tunnels, en houden de ‘tangenten’ en het nieuwe tolsysteem voor vrachtvervoer het verkeer zo ver mogelijk weg van de stad. En mede dankzij ‘Ademloos’ heeft de Vlaamse regering extra maatregelen genomen om de gezondheidssituatie in alle Antwerpse wijken te verbeteren”, besluit Yasmine Kherbache.