“De burgerbewegingen en de intendant verdienen hiervoor een pluim. Zij hebben met open geest en hard werk mee een akkoord gecreëerd. Dat is goed nieuws voor de stad." zegt Tom Meeuws, voorzitter sp.a. “Naast Ringland moet de regering nu ook werk maken van Tramland”.

Alle elementen zoals het Radicaal Haventracé, afslanking Oosterweel, sturing voor het doorgaand verkeer, een volledige overkapping en extra investeringen voor openbaar vervoer en fietsinfrastructuur kunnen we onderschrijven. Er blijven wel belangrijke vragen open die we absoluut beantwoord willen.

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache: “Echte garanties om een shift te krijgen van 50% autoverkeer en 50% fiets of openbaar vervoer hebben we nog niet teruggevonden. Terwijl dat essentieel is om het mobiliteitsproject te doen slagen. Anders overkappen we gewoon de files. De weg is nog lang en onzeker, wij zullen als sp.a er mee over waken dat het einddoel - een betere leefbaarheid in en rond Antwerpen - bereikt wordt.”