Europa liet gisteren aan de BAM weten dat de investeringen voor de bouw van de Oosterweelverbinding opgenomen moet worden in de eigen begroting. “Dit toont nogmaals aan hoe onwerkbaar de begrotingsregels van Europa eigenlijk zijn, want je maakt duurzame investeringen op die manier quasi onmogelijk”, zegt Antwerps fractieleider en Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache. “We hebben dat in de vorige Vlaamse regering herhaaldelijk aangekaart, omdat die Europese houding ook een bom legt onder de financiering van scholenbouw en sociale huisvesting.” De uitspraak van Europa dwingt de Vlaamse regering hoe dan ook om het hele Oosterweeldossier op een volledig nieuwe manier te benaderen. “Iedereen is het er over eens dat de situatie op de Antwerpse Ring onhoudbaar is, maar miljardenbesparingen zijn absoluut onbespreekbaar.” Dat betekent volgens sp.a dat er nu in de eerste plaats gekeken moet worden naar verkeersoplossingen die sneller en goedkoper te realiseren zijn. Kherbache: “We pleiten er al maanden voor om alle doorgaand vrachtverkeer te verplichten de Liefkenshoektunnel te gebruiken. Op die manier haal je dagelijks 8.000 vrachtwagens van de Ring, en realiseer je een meeropbrengst van 40 miljoen euro per jaar.” “Die meeropbrengsten kan je gebruiken om de Liefkenshoektunnel permanent tolvrij te maken voor personenwagens, maar vooral ook om te investeren in openbaar vervoer in plaats van er op te besparen. Want hoe ga je mensen overtuigen om de wagen thuis te laten als je minder trams en bussen laat rijden en ze dan ook nog eens duurder maakt?” sp.a pleit er daarnaast voor om eerst werk te maken van de A102 in plaats van een derde Scheldekruising. “De aanleg van de A102 is een pak goedkoper en haalt opnieuw een extra deel van het doorgaand verkeer van de Ring. Ook de ingrepen in het Waasland zijn prioritair.” De beslissing van Europa betekent ook dat het verder rondmaken van de Antwerpse Ring in de toekomst enkel nog financierbaar is mits er voldoende privé-investeerders gevonden worden om het project mee te financieren. “En die gaan nooit willen instappen in een project dat zo weinig draagvlak heeft bij de bevolking en dat zichzelf volledig moet terugbetalen via tolinkomsten”, zegt Kherbache. “Het is dan ook cruciaal om de overkapping van de Ring mee op te nemen in het project. Ringland heeft bewezen dat daar wél draagvlak voor is bij de Antwerpenaars, en bovendien creëert het enorm veel mogelijkheden voor de verdere stadsontwikkeling van de stad. Door een overkapping komen er immers honderden hectaren grond vrij die gebruikt kunnen worden voor bijkomende scholen, parken en sportinfrastructuur, maar ook ten dele voor nieuwe woningen en kantoren. Alleen met zo’n modern totaalproject zal je de noodzakelijke privé-investeerders over de streep kunnen trekken.”