0p 7 juni trek ik de sp.a-lijst van de provincie Antwerpen. Samen met mijn partij wi ik de crisis aanpakken door te investeren in jobs en een duurzamer Vlaanderen. Als voorzitter neem ik mijn verantwoordelijkheid op. Bovendien ben ik als fractieleider van mijn partij heel actief geweest in het Vlaams Parlement. Dat vertelde ik vandaag in een interview met de Gazet Van Antwerpen.

Onze eerste opdracht is het hoofd bieden aan de crisis. Anderen willen dat doen met blinde lastenverlagingen of met een green new deal, wij pleiten voor nuttige investeringen in jobs en een duurzamer Vlaanderen.
Door de economische crisis is in de privésector 150 miljard euro verloren gegaan. De overheid moet het heft in handen nemen om de economie weer op gang te helpen en het vertrouwen te herstellen. Ik stel voor om dat herstel te bevorderen met 500 nuttige maar tijdelijke projecten, zoals onder meer de versnelling van de bouw van nieuwe ziekenhuizen. “Als de Vlaamse regering twee miljard kan investeren om een bank te redden, dan kan ze ook zoveel investeren in de echte economie”, besluit ze.