Op 1 mei zal lijsttrekker Johnny Reweghs de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van sp.a-Plus Glabbeek presenteren. Sp.a-Plus Glabbeek kiest er bewust voor om de lijst met enkele nieuwe, jonge en inhoudelijk sterke pluskandidaten uit te breiden. Lijsttrekker Johnny Reweghs: “Na de Dorpspartij is sp.a-Plus de tweede partij in Glabbeek die klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is opmerkelijk dat blijkbaar enkel de meerderheidspartijen in Glabbeek geen moeite hebben om een programma en kandidatenlijst samen te stellen. Het is zelfs op 6 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen nog totaal onduidelijk over welke partijen er gaan opkomen in Glabbeek, omdat de meeste oppositiepartijen er gewoon niet in slagen kandidaten te vinden. Sp.a heeft in Glabbeek samen met de Dorpspartij deze legislatuur een sterk beleid gevoerd dat duidelijk gewaardeerd wordt door de inwoners, dat is ook de reden dat de meerderheidspartijen aan kandidaten geen gebrek hebben. Op 14 oktober is het in Glabbeek aan de kiezer en moet deze oordelen of de huidige meerderheid al dan niet goed werk heeft geleverd. Als deze bestuursmeerderheid beloond wordt door de kiezer maken we als sp.a-Plus geen geheim van dat we met dezelfde partner willen verder werken in de toekomst.”

Op 1 mei presenteert sp.a-Plus Glabbeek kandidatenlijst


De lijst van sp.a-Plus wordt getrokken door de schepenen Johnny Reweghs op één en Natasja Ons op twee. Gewezen gemeenteraadslid Michel Lambrechts is de sterke lijstduwer die met zijn ervaring mee de nieuwe ploeg zal coachen. Met ons programma “Glabbeek zal sociaal zijn of niet zijn” zetten we hoog in op de sociale thema’s die belangrijk zijn voor onze kleine gemeente.