Sp.a reageert verontwaardigd over het voornemen van minister Weyts om de stadsbus 1 in Zevendonk vanaf september te schrappen en zodoende een gebied van bijna 2.000 mensen in vervoersarmoede te duwen. 

Het zit de socialisten vooral hoog dat Weyts er wederom meteen voor kiest om er met de botte bijl in te hakken in plaats van alternatieve scenario’s uit te werken die bijvoorbeeld nog toelaten dat senioren op zaterdag een bus naar de markt kunnen nemen of voor wie deze bus neemt om te gaan werken. Eerst afschaffen en dan alternatieven bekijken, toch de omgekeerde wereld; en de minister volhardt in boosheid.  “Na het afschaffen van de belbus zet men opnieuw Kempenaren in de kou”, aldus Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) die hierover een parlementaire vraag indiende, “wie in de Kempen woont betaald ook belastingen en heeft ook behoefte aan openbaar vervoer. Dat dringt bij de minister precies niet door. Iedereen heeft recht op een basisdienstverlening, tijdens de week en het weekend.”

De Kempense socialisten voerden vorig jaar reeds actie tegen de besparingen bij De Lijn met de slogan “op de bus kan je binnenkort eeuwig wachten”. Mede door deze nieuwe besparingen en het uitblijven van alternatieven zien zij hun vrees in steeds grotere delen van de Kempen werkelijkheid worden.