“In één ding is de Vlaamse regering zeer consequent : mensen meer laten betalen voor minder. Zo ook bij De Lijn”, gaat Joris Vandenbroucke verder. “Eerst de tarieven fors verhogen en vervolgens minder bussen laten rijden, is geen mobiliteitsbeleid, maar kille besparingslogica. Het valt te betwijfelen of minister Weyts op die manier de Vlaming kan “verleiden om de auto te laten staan”." “Deze regering zet reizigers op huisarrest op zondag : geen bussen meer voor 10 uur en na 19 uur. Vooral de 1 op 6 Vlaamse huishoudens zonder auto dreigen hier de dupe van te worden. De basismobiliteit, die elke Vlaming de garantie biedt op een bus op wandelafstand, legt de Vlaamse regering gewoon naast zich neer. Het concept “basisbereikbaarheid” is vooralsnog een lege doos”, aldus Joris Vandenbroucke.

“Op die manier komen we tot een openbaar vervoer waaraan alle Vlamingen moeten bijdragen, maar dat er niet meer zal zijn voor alle Vlamingen. Dat is onrechtvaardig”, besluit Joris Vandenbroucke.