In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en het projectmatig werken rond ouderen, het stimuleren van ouderenparticipatie en de strijd tegen de vereenzaming bij de steeds groter wordende groep ouderen, werd beslist om elke jarige 80-jarige in Koekelare op zijn of haar verjaardag een bezoekje te brengen vanaf 1 januari 2017. 

In Koekelare zijn ongeveer een 550-tal 80+’ers, zo’n 6,25% van de totale bevolking. De groep 60-79 jarigen telt ongeveer 1700 personen en vertegenwoordigt dus zo’n kleine 20% van de totale Koekelaarse bevolking. Met de piek van de vergrijzing die er zit aan te komen de volgende jaren lijkt het nieuwe project dus geen overbodige luxe voor deze belangrijke en groter wordende groep burgers. Dit jaar worden ongeveer een 70-tal senioren 80 jaar.

Om dit te kunnen verwezenlijken deden we een oproep naar vrijwilligers, en dit zowel gericht, via bijvoorbeeld de Seniorenadviesraad en verschillende verenigingen van Koekelare als spontaan via een oproep in het gemeentelijk informatieblad de Roepsteen. We mogen gerust spreken van een succes want we mochten reeds een twintigtal vrijwilligers noteren die ons project willen helpen verwezenlijken. 

Doel van het bezoekje aan de jarige 80-jarige is velerlei:

  • een tof geschenkje afgeven aan de senior
  • een korte kwetsbaarheidsmeting doen aan de hand van enkele gerichte vragen in een enquête
  • een aantal folders af te geven en kort te duiden rond aanwezige diensten en voorzieningen voor senioren in onze gemeente (thuiszorgdiensten Sociaal Huis, MMC , de kabba, assistentiewoningen, mantelzorgpremie, de diensten van de gemeente, folder van de Koekelaarse seniorenverenigingen en Samana’s, folder De Gezellige Tallore, WZC Meuynckenhof…)
  • we bieden de informatiegids 55+ aan indien deze nog niet werd opgehaald
  • we bieden een luisterend oor en spelen in op de noden en wensen van de senior indien mogelijk, de vrijwilliger fungeert als doorgeefluik naar de diensten van het Sociaal Huis en de gemeente

We nemen dus ook een kwetsbaarheidsmeting af onder de vorm van een enquête. Deze meting is gebaseerd op het wetenschappelijke onderbouwde instrument dat werd ontwikkeld samen met het Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen. We maakten een beknopte versie van dit instrument. Dit moet ons in staat stellen om als lokaal bestuur de noden van de 80-plussers in onze gemeente beter in kaart te brengen zodat we er in de toekomst beter kunnen op inspelen. Op deze manier leveren de huisbezoeken dus ook interessante informatie voor onder andere het meerjarenplan van de volgende legislatuur.  We doen dit alles op een kwaliteitsvolle manier, met respect voor ieders afkomst, religie of ras en los van elke politieke of religieuze ingeving. 

Er wordt voor elke vrijwilliger die zich voor het project heeft aangemeld een mooi en leuk zakje klaargemaakt om mee te nemen en te overhandigen bij het bezoek aan de jarige senior. 

Een aantal weken voor het effectieve bezoekje/verjaardag krijgt elke jarige senior een brief van het Sociaal Huis, met de voorgestelde datum van het bezoek. Deze datum is bij voorkeur op de verjaardag zelf.  Op deze brief wordt meteen ook de naam en de contactgegevens van de vrijwilliger vermeld, zodat bij eventueel belet meteen rechtstreeks met de vrijwilliger kan worden afgesproken. De vrijwilliger maakt zich door middel van een badge met foto ook kenbaar aan de senior bij het aanbellen aan de deur. Het Sociaal Huis vraagt de lijst op van jarige 80-jarigen in Koekelare aan het College van Burgemeester en Schepenen en zorgt er ten allen tijde voor dat de privacy van de senioren wordt gewaarborgd. Het Sociaal Huis kreeg specifiek en enkel voor dit project de toelating om deze gegevens te gebruiken. 

Bij wijze van bedanking brengen wij onze vrijwilligers jaarlijks eenmaal samen als ‘vergoeding’ voor hun inzet en enthousiasme in dit project. We mochten sinds januari al een twintigtal senioren bezoeken en de reacties zijn ronduit positief zowel vanuit de hoek van de jarige als de vrijwilligers. 

Mag ik iedereen die meehelpt van harte danken voor de medewerking aan dit mooie warme sociale project. Het is opnieuw een mooi voorbeeld van hoe onze gemeente is, waar we onze mensen nog echt kennen en waar zorgen voor elkaar geen leeg begrip geworden is.

Stijn Ramboer

Voorzitter