Niet alleen kamerfractieleider Meryame Kitir, ook lokaal voorzitter Jan Creten hield een fel gesmaakte speech tijdens de receptie van sp.a Herent op vrijdag 27 januari. Daarin stond Jan stil bij de verwezenlijkingen van het voorbije jaar, maar blikte hij vooral vooruit. En daar kwam zelfs Thomas More bij kijken…

Politiek moet meer van iedereen worden. Daarom nodigen we in 20 Herentse buurten de bewoners uit op de koffie of cava bij sommigen

2016 was geen gemakkelijk jaar. Toch kon de coalitie onder impuls van sp.a enkele mooie resultaten neerleggen. ‘Zo verhuist de speelpleinwerking binnenkort naar de oude gebouwen van De Kraal in Winksele’, vertelt Creten. ‘Bovendien werd bij de laatste begrotingsopmaak 3 miljoen euro geserveerd voor de bouw van een nieuwe sporthal. Mee de verdienste van schepenen Jo De Clercq en Arlette Caes (sp.a) die hiervoor al lang ijverden.’

Om de leefbaarheid te bevorderen ondersteunt Herent bewonersinitiatieven en zet de gemeente in op een ambitieus klimaatplan. ‘Maar we mogen zeker ons sociaal palmares niet vergeten’, vervolgt Jan. ‘Boven onze nieuwe zaal Floreal realiseerden we 17 sociale appartementen, die onmiddellijk vol zaten. En we hielpen het Sociaal Huis (OCMW) door een moeilijke periode, waarbij we de bedreigde gezinshulp konden vrijwaren en zelfs versterken.’

Voor 2017 liet Creten zich inspireren door Utopia, het bekende werk van Thomas More. Daarin gaat het o.a. over the enclosure of the commons, het omheinen en inpikken van de gemeenschappelijke gronden door de adel in het 16de eeuwse Engeland. ‘Een gigantische diefstal waarvan de armen en eigenlijk de hele maatschappij het slachtoffer waren’, stelt Creten. ‘Doet dit soms geen belletje rinkelen?’

‘Willen we samenleving waar het goed is voor iedereen, dan hebben we net méér ‘commons nodig’, weet Creten. ‘Dus meer speelpleintjes, park en groenruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en evenementen kunnen organiseren. Niet voor niks zijn Wild Int Park en De wereldmarkt zo’n gigantische succes.’

Maar ook de politiek moet meer van iedereen worden. ‘Daarom nodigen we in 20 Herentse buurten de bewoners uit op de koffie, bij sommigen zelfs cava. We vertellen waar we mee bezig zijn, maar willen vooral weten wat hen aanbelangt. Welke frisse ideeën zij hebben voor hun buurt of onze gemeente. Ik kijk er naar uit!’