“De besparingen in de lagere en middelbare scholen bedreigen de kwaliteit van ons onderwijs, zorgen voor een onleefbare werkdruk voor leraars en directies en hypothekeren de toekomst van onze kinderen”, zegt Caroline Gennez.

"De besparingen in het onderwijs zijn nefast voor de vorming van onze kinderen. Het is onwaarschijnlijk dat minister Crevits (CD&V) nog durft spreken over een groei van de budgetten. Deze legislatuur heeft ze 45 euro per leerling bespaard in het basisonderwijs en 117 euro per leerling in het secundair", aldus Caroline Gennez.

"Daarnaast heeft de minister de maximumfactuur in het basisonderwijs verhoogd, waardoor ouders steeds meer op kosten worden gejaagd. Van de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs is zelfs helemaal niets meer vernomen. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. De cijfers spreken voor zich. Leerkrachten moeten meer en meer lesmateriaal uit eigen zak betalen en steeds vaker duiken incassobureaus op om namens de scholen onbetaalbare facturen te gaan innen bij de ouders. Voor de zoveelste keer belooft de minister actie. Wie gelooft haar nog?", reageert Caroline Gennez.

"Onlangs nog beloofde minister Crevits de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op te trekken tot het niveau van het basisonderwijs. Wat is er van gekomen? Ze beloofde een actieplan voor het basisonderwijs, met concrete investeringen. Wanneer mogen we dat verwachten? En ze beloofde een lerarenloopbaanpact om de jobs van leraars en directies leefbaarder te maken. Heeft iemand daar nog iets van vernomen?”, besluit Caroline Gennez.