De vorige regering trok jaar na jaar extra budgetten uit voor onderwijsinfrastructuur. De DBFM ‘Scholen van Morgen’ levert de komende jaren 165 bouwprojecten op, goed voor 200 nieuwe schoolgebouwen. “Minister Crevits zal de komende jaren heel wat lintjes kunnen gaan doorknippen, maar dat ontslaat haar niet van de taak om te blijven investeren in voldoende plaatsen op school”, zegt Caroline Gennez. “Elk kind heeft recht op onderwijs.”

grafiek_scholenbouw

Caroline Gennez stelde voor de zomervakantie een conceptnota voor met heel concrete voorstellen om de bouw van scholen te versnellen. Daarbij vertrekt ze vanuit de ambitie dat scholen meer zijn dan louter onderwijsinstellingen. “Een school moet de spil zijn van een gemeenschap, waar ook andere activiteiten zoals kinderopvang, sport, spel, taal en cultuur een plaats hebben”, aldus Gennez.

“Maar ook op korte termijn kan deze regering met de huidige middelen al heel wat doen. Wij stellen voor om af te stappen van de chronologische wachtlijsten voor de bouwdossiers van scholen, maar te kijken naar de prioritaire noden. Daarnaast pleiten we voor een overheid die een begroting maakt over meerdere jaren en niet ad hoc financiert. Tot slot willen we een voorkooprecht van een schoolgebouw voor de overheid wanneer dat niet langer gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden”, besluit Caroline Gennez.

Ons toekomstplan voor scholenbouw in Vlaanderen lees je hier.