Dank zij onze slimme economie en de ondersteuning van Flanders Smart Hub, kunnen studenten vandaag virtuele lijken open snijden zonder dat ze er zoals in de tijd van Vesalius zelf mee aan de slag moeten.

Voor een heel concreet project moeten we naar Leuven, waar enkele studenten geneeskunde zich buigen over de dissectietafel. Vesalius deed hier bijna vijf eeuwen geleden baanbrekend werk, maar vandaag hoeven de studenten dankzij toptechnolo­gie helemaal geen lichamen meer open te snijden.

'De tafel is een hoogtechno­logisch snufje: een virtuele dissectietafel', zegt profes­sor Bart De Moor. Hij is de geestesvader van het Health House, een heel nieuwe be­levingscentrum rond medi­sche spitstechnologie in het wetenschapspark Arenberg dat in het voorjaar 2017 de deuren opent.

 "Wat de studenten vandaag opsteken aan de virtuele dissectietafel, redt morgen levens op de operatietafel. zegt Marc Florquin, gedeputeerde van economie"

Kennis in de gezondheidszorg

'De software maakt het mo­gelijk om een lichaam driedi­mensionaal te onderzoeken, virtuele doorsneden te maken of te roteren om gericht naar bepaalde organen te kijken. Er kunnen tien studenten rond de tafel, maar de beelden kun­nen ook geprojecteerd wor­den zodat er veel meer men­sen de dissectie kunnen volgen.'

Wat de studenten vandaag op­steken aan de virtuele dissec­tietafel, redt morgen levens op de operatietafel. Ook studen­ten biomedische ingenieur­stechnieken, farmaceutische wetenschappen, zorgverleners en andere leergierigen kunnen trouwens gebruik maken van de tafel. Toptechnologie ten dienste van de geneeskunde, dat is wat het Health House wil stimuleren en uitdragen. Het wordt een multifunctio­nele ontmoetingsruimte voor de geneeskunde van de toe­komst. Niet toevallig in Leu­ven en Vlaams-Brabant, waar het onderzoek naar medische spitstechnologie tot de we­reldtop behoort dankzij de KU Leuven, UZ Leuven, imec en andere kenniscentra.

Health House is een project van het Vlaamse digitale on­derzoekscentrum iMinds, de KU Leuven en het UZ Gasthuis­berg, de Stad Leuven, de pro­vincie Vlaams-Brabant en imec.