"De extra kost is een gevolg van de hervorming van de waterfactuur die minister Joke Schauvliege heeft ingevoerd", licht Rob Beenders toe. "Ik roep Schauvliege op studentenkamers net als rusthuizen, zorgcentra en gevangenissen vrij te stellen van de extra taks."

In de hervorming van de waterfactuur mag de watermaatschappij 100 euro per wooneenheid 'vastrecht' aanrekenen. Daarmee dekt de drinkwatermaatschappij de kosten die men maakt om op elk moment van de dag drinkbaar water te leveren. Dat bedrag staat volledig los van je verbruik. In een studentenhuis met vijf studio's komt er dus ongeveer 250 euro bij.

Gezinnen krijgen een korting van 20 euro per gedomicilieerde. Een alleenstaande betaalt met andere woorden 80 euro, een gezin met 5 personen moet niets betalen. "Maar studenten zijn niet gedomicilieerd en krijgen hierdoor dus geen korting en betalen de volle pot", aldus Rob Beenders. "Tel dit vastrecht bij de verhoogde inschrijvingsbijdrage voor het hoger onderwijs die gestegen is van 620 euro naar 890 euro en je zit aan een prijsverhoging van 370 euro als je je hogere studies combineert met een kot."

Rob Beenders gaat nu een voorstel indienen om vrijstellingen van het vastrecht te voorzien voor studenten, rusthuizen en gevangenissen.