Zeven dagen op zeven ben ik druk bezig met dossiers, vergaderingen, afspraken, zitdagen, … Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat buig ik me over de belangen van de stad Oostende. Maar ik vind het ook belangrijk om het contact met de Oostendenaars aan te houden.

Daarom ga ik vanaf nu elke zaterdag of zondag op pad in de wijken van Oostende. De routes zijn uitgestippeld, mijn stapschoenen staan klaar en elk weekend bel ik aan bij 200 huizen. Op zaterdag 27 februari 2016 begin ik eraan in de wijk Raversijde. Ik luister graag naar de ideeën, suggesties of vragen over Oostende. Ik hoor graag wat de inwonerbezig houdt.

Ik kom niet onaangekondigd langs. Binnenkort vindt elke Oostendenaar een kaartje in de brievenbus. Wie niet thuis is wanneer ik langskom,kan op de achterkant van die kaart zijn/haar mening kwijt. In elke wijk is er een ‘ideeënbus’ voorzien waar die kaart in gedeponeerd kan worden.

Graag tot in de straten van Oostende! Tot dan!