Elke zomer biedt Voka een aantal parlementsleden de kans om op bedrijfsstage te gaan. Ook dit jaar tekende Güler Turan present. “In de realiteit staan is nodig om ons werk in het parlement te kunnen doen. Bij Indaver werd ik ondergedompeld in de wondere wereld van de kringloopeconomie. Ongelooflijk hoeveel materialen én energie ze hier kunnen halen uit afvalstromen.”

Het programma was goed gevuld, met bezoeken aan de sites van Indaver in Willebroek, Doel en de Antwerpse haven. Indaver is een belangrijke speler in de transitie van een lineaire economie, waarin grondstoffen eenmalig worden gebruikt, naar een circulaire economie, waarin materialen die we anders weggooien, een nieuwe en hoogwaardige grondstof worden. Hun core business is duurzaam afvalbeheer, met de focus op de recuperatie van materialen en energie.

We zagen dat de synergie tussen beleid en de bedrijfswereld tot ecologische, economische en maatschappelijke vooruitgang kan leiden, maar merkten ook dat er nog ruimte is voor verbetering in het beleidskader dat de transitie naar een kringloopeconomie moet versnellen. Boeiende themagesprekken met de verschillende managers en directeurs werden afgewisseld met rondleidingen langsheen de indrukwekkende, vaak hoogtechnologische installaties. Een verslag van een bijzonder boeiende bedrijfsstage.

Wist je dat er voor 1 fleecetrui slechts 27 PET-flessen nodig zijn? Of dat je van 670 drankblikjes 1 fiets kan maken? Dat sorteren toch zo belangrijk is, bleek al snel uit het bezoek aan de eerste site. Het milieupark van Indaver in Willebroek verwerkt maar liefst 20 procent van alle PMD: de plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons die we in België in de blauwe zak sorteren. Om die bonte verzameling PMD nieuw leven te geven, wordt het met geavanceerde installaties nauwkeurig gesorteerd en gezuiverd. Dat gaat aan een tempo van maar liefst 10 ton per uur. Dit materiaal kan dan opnieuw worden gebruikt voor industriële toepassingen, zoals bouwmaterialen, maar dus ook voor alledaagse producten, zoals fleecetruien, matrasvullingen, toiletpapier of conservenblikken.

Op naar de site in Doel. Hier zet Indaver elke dag tonnen afval om in energie, terwijl zoveel mogelijk hoogwaardige grondstoffen gerecupereerd worden voor hergebruik in de industrie. In de gigantische roosterovens en wervelbedovens worden huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en slib verwerkt en omgezet in stoom en stroom, een proces dat 'waste-to-energy' genoemd wordt. Op volle kracht leveren de vestigingen van Antwerpen en Doel energie equivalent aan het verbruik van 191 000 gezinnen. De energie gebruikt Indaver in eerste instantie voor haar eigen energiebehoeften, maar wordt dus ook geleverd aan naburige bedrijven en woonwijken. Momenteel is de uitrol volop bezig van het industriële warmtenet ‘ECLUSE’, het grootste in Europa. Dat zal de Vlaamse klimaatdoelstellingen een stevige boost geven, want het warmtenet levert minstens 5% van alle in Vlaanderen geproduceerde groene warmte en zorgt voor een CO2-besparing van 100.000 ton. Ook wordt onderzocht hoe de warmteoverschotten van haar vestiging in Antwerpen gebruikt kunnen worden in woonwijken. En Indaver heeft haar knowhow ook ter beschikking gesteld bij de aanleg van een warmtenet in de wijk ‘Nieuw Zuid’, waar het aan 2000 gezinnen centrale verwarming zal geven.

We passeren nog even langs de splinternieuwe ‘IndaTube’-machine, een mooi voorbeeld van de gesloten kringloop. In Doel worden jaarlijks 30 miljoen kwikhoudende lampen, waaronder alle lampen die in België ingezameld worden, verwerkt. Uit de lampen recupereert Indaver het fluorescentiepoeder, het kalkglas en de capjes voor hergebruik. Het kalkglas wordt klaargemaakt zodat de lampenproducenten er nieuwe TL-lampen van kunnen maken. Uit het fluorescentiepoeder worden zeldzame aardemetalen teruggewonnen. De capjes keren terug naar het  metaalverwerkingscircuit. Kortom: de circulaire economie in actie!

Onze laatste halte is de site in de Antwerpse haven. Hier wordt jaarlijks 435.000 ton industrieel en gevaarlijk afval verwerkt in hoogtechnologische installaties. Het gaat vooral over medisch afval, vloeibare afvalstoffen en afval uit de farmaceutische en chemische sector. We krijgen uitleg over de verschillende installaties en bezoeken het labo, waar chemici de vloeibare afvalstoffen controleren en zoeken naar betere verwerkingstechnieken. Ook hier realiseert Indaver bij de verbranding een zeer hoge graad van energieterugwinning in de vorm van stoom en elektriciteit.

Wil u ook een kijkje nemen achter de schermen van Indaver? Dat kan tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2016. Of bezoek de website van Indaver: www.indaver.be