Eind vorig jaar besliste het Stadsbestuur om de beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwde, eigentijdse infrastructuur op te trekken. Ondertussen werden de krijtlijnen van het project uitgetekend en zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen over het verdere verloop van de procedure.

 

Meer dan een nieuw gebouw

Voor het stadsbestuur is het ook de ambitie om de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen. Dit in afstemming met de andere lopende en geplande projecten in en rond West-Brugge (’t Nieuwe Zand, studentenhuis en het vrijzinnig huis). Het maximale projectgebied omvat de Hauwerstraat, Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat. De link naar de Smedenstraat zal op deze manier versterkt worden.

Wedstrijd

We opteren voor een nieuwbouw op maat van de Brugse binnenstad. Hiervoor wordt in de maand juli een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven met oog op een eigentijds en architecturaal hoogstaand gebouw waarin beursactiviteiten, evenementen en congressen kunnen plaatsvinden. Het is bijkomend van belang dat de publieke ruimte rondom de nieuwbouw een meerwaarde biedt voor zowel bezoekers als bewoners.

Inspraak

Als stad streven we naar een groot draagvlak voor een bouwproject van deze omvang, daarom hechten wij veel belang aan de mogelijkheid van inspraak en participatie.

Op zaterdag 23 april van 10 tot 15 uur vindt een inspraakmoment plaats, georganiseerd in de vorm van een inspiratiesessie op het Beursplein. De Toekomst van Brugge daagt er Bruggelingen uit om mee te denken over de inrichting van de publieke ruimte rondom het nieuwe beursgebouw. De opmerkingen en suggesties zullen overgemaakt worden aan de ontwerpteams, zodat ze dit zouden kunnen integreren in hun voorstellen.

Het is de bedoeling van de Stad om ook de andere direct betrokken partners nauw te betrekken bij het project en periodiek te overleggen en terug te koppelen.

 

Meer info op https://www.brugge.be/aanpak-project-beurssite