Beste mensen

Beste collega’s

Beste vertegenwoordigers van defensie en politie

Beste vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen

21 juli- op zoek naar een nieuwe gemeenschap

Beste mensen

Vandaag 21 juli vieren we ons land. Maar…wat is een land? Is het een stuk grond dat we delen? Is het de gezamenlijk geschiedenis die ons bindt? Is het de verzameling van wetten die we samen hebben afgesproken? Is het de optelsom van Vlaanderen, Brussel en Wallonie?  Is het de reden waarom we recht veren wanneer de Rode Duivels scoren of Philippe Gilbert de Ronde van Vlaanderen wint?

Wellicht heeft iedereen in deze zaal een eigen invulling van dat begrip. Maar voor mij zou dat land in de eerste plaats een gemeenschap moeten zijn. Een verzameling van mensen die bereid zij om hun eigenbelang te overstijgen om samen een hoger doel na te streven: een solidaire verdraagzame samenleving waar een toekomst is voor iedereen, waar mensen hun talenten kunnen verzilveren en waar ondersteuning voor wie het moeilijk heeft.    

Als we vandaag naar de wereld en ons land kijken, kunnen we helaas alleen maar vaststellen dat die gemeenschapszin erg ver te zoeken is en dat we er steeds minder in slagen om ons eigen belang te overstijgen.

Een jaar geleden maakte ik op deze plaats nog een grapje over het feit dat Trump misschien wel president zou kunnen worden van de VS. Een jaar later is het een bittere realiteit en is de machtigste man ter wereld die een visie op onze planeet zou moeten hebben een onvoorspelbare narcist die nog niet eens weet wat hij binnen 30 seconden op twitter zal zetten.

In eigen land geloofwaardigheid van de politiek een stevige knauw doordat sommige van mijn collega-politici hun eigenbelang niet konden overstijgen en schaamteloos met zichzelf bezig waren in plaats van met het algemeen belang.

De tegenstellingen tussen de verschillende regio’s worden bewust  aangewakkerd, waardoor ons land steeds meer evolueert naar een gedwongen huwelijk, een technische constructie waar Vlamingen en Walen nog weinig affiniteit mee hebben. En daarin schuilt een groot gevaar.  Want als het gemeenschapsgevoel verdwijnt, dan dreigt het land uit elkaar te vallen.

Hulde

Beste mensen

Vandaag, 21 juli, brengen we hulde aan ons land, en aan de democratische waarden die vervat zijn in onze Belgische grondwet.

En betuigen we vooral ook ons respect aan iedereen die voor dat land, voor die waarden en voor een vredevolle samenleving en sociale grondrechten gestreden heeft. Het doet pijn om vast te stellen dat die zaken waar door zoveel mensen zo hard voor gevochten is, vandaag in sneltempo steeds meer op de helling komen te staan.

Nieuwe strijd nodig

Beste mensen

Als ik kijk naar de wereld vandaag dan denk ik dat er een nieuwe strijd nodig is om onze wereld en ons land te heroveren.  Een strijd tegen het eigenbelang. Een strijd voor een nieuw gevoel van gemeenschap in ons land.  En dat is geen strijd die we met wapens kunnen winnen tegen een duidelijk af te bakenen vijand.

Het is een strijd die we alleen kunnen winnen door ervoor te zorgen dat iedereen opnieuw een toekomst ziet waarin we met zijn allen vooruit geraken. En niet door steeds meer op onszelf terug te plooien. Het is een strijd die we alleen kunnen winnen door opnieuw te zoeken naar een formule waarbij iedereen kan winnen en niet alleen de happy few.

Bij het ontstaan van ons land, was België een voorloper. Een land dat de waarden van de verlichting in haar genen had zitten. Een land waar de kiemen werden gelegd voor meer samenwerking binnen Europa. Een land waarin een sociaal systeem werd opgebouwd om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de welvaart.

Laat ons als België die voortrekkersrol opnieuw opnemen in plaats van ons te verliezen in communautair getouwtrek.

Laat ons van ons land terug een gemeenschap maken.

België is meer dan een technische constructie.

Toost

Beste mensen

Ik wil graag afsluiten door samen met jullie het glas te heffen op ons land. Op onze belgische gemeenschap. En ik doe dat zoals de traditie dat verwacht met de woorden

LEVE BELGIE

LEVE DE KONING