Vandaag stelde de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn haar jaarverslag voor. Daaruit blijkt dat het aantal reizigers opnieuw is gedaald, ook in de entiteit (provincie) Antwerpen. Intussen wordt duidelijk dat hoe meer er vanuit de Vlaamse regering wordt bespaard op De Lijn, hoe minder reizigers de maatschappij vervoert.

De huidige Vlaamse regering nam zich voor om De Lijn klaar te stomen voor de liberalisering van het openbaar vervoer in 2019. Er moest drastische worden bespaard en de tarieven gingen omhoog. Maar die efficiëntie-oefening leidt niet tot meer klanten, integendeel.

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws: “uit deze grafiek blijkt duidelijk dat besparen op openbaar vervoer een prijs heeft: de laatste jaren daalt het aantal reizigers van De Lijn systematisch. In een stad waar de wegen dichtslibben en grote werkzaamheden worden uitgevoerd, is dat schrijnend. Een jaarlijkse stijging van het aantal reizigers zou niet meer dan evident moeten zijn.”

‘Het reizigersaantal in Antwerpen staat op een ongezien laag niveau’, zegt ook Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a), ‘en dat op het moment dat de files in Antwerpen historisch lang zijn. Het is duidelijk dat het mobiliteitsbeleid van dit bestuur grandioos is mislukt.’