Beste Gentenaars

Zoals u weet neem ik op het einde van het jaar afscheid van de lokale politiek, na 42 jaar als gemeenteraadslid, waaronder 12 jaar als schepen en de laatste 12 jaar als burgemeester van Gent. Ik ben tevreden, dankbaar en fier op wat ik, samen met u, heb kunnen verwezenlijken.

De gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande zondag zijn de belangrijkste die ik in mijn lange carrière heb meegemaakt.

Op 14 oktober zal het over veel meer gaan dan over persoonlijke verdachtmakingen en stemmingmakerij. Iedereen denkt daar natuurlijk het zijne van, maar uw keuze aanstaande zondag gaat echt over veel méér. Het gaat over inhoud en over welk soort stad de Gentenaars willen. Ik wil het daarom met u opnieuw over die inhoud hebben.

Zondag kiest u welke toekomst onze mooie stad Gent tegemoet gaat. U zal kunnen kiezen tussen een sociaal-duurzame en progressieve stad, waar het kartel sp.a-Groen voor staat, of een gesloten, conservatieve samenleving waarin Rechts het voor het zeggen heeft.

U zal kunnen kiezen

  • tussen een verkeersveilige stad met schone lucht, of een stad waar de ‘knips’ weer opengezet worden en we opnieuw autostrades door dichtbevolkte wijken jagen;
  • tussen een blijvende strijd tegen de armoede zoals nu gebeurt tot tevredenheid van de betrokken actoren, of een stad waarin beleidsmakers zeggen “Het is uw eigen schuld, trek uw plan”;
  • tussen een stad waar het middenveld en de bewoners worden betrokken en ondersteund, of een stad waar het ieder voor zich is;
  • tussen een stad waar de dienstverlening goed is, dicht bij huis en op maat van de mensen, of een stad waar de dienstverlening wordt afgebouwd en het aantal personeelsleden daalt;
  • tussen een stad waar 90 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in onder andere 1.500 extra sociale woningen, of een stad waar er geen enkele sociale woning bij komt;
  • tussen een stad waar veilig en comfortabel openbaar vervoer verder wordt uitgebreid, of een stad waaruit trams worden gebannen;
  • tussen een stad met een menselijk veiligheidsbeleid gebaseerd op nabijheid en preventie, of een stad met militairen op straat;
  • tussen een stad met een bloeiende, innovatieve en duurzame economie en een stijgend aantal jobs; of een stad die creatief ondernemerschap in de kiem smoort en terugvalt op oude recepten;
  • tussen een stad voor élke Gentenaar; of een stad waar mensen tegen elkaar worden opgezet en het dus ‘wij tegen zij’ is.


Kijk naar hoe onze stad de afgelopen 30 jaar een progressieve, actieve en mooie stad geworden is, met betrokken bewoners die graag samen hun buurt beter maken. Gent is een voorbeeld voor veel steden in binnen- en buitenland, daar zijn zo veel Gentenaars fier en trots op.

Geef daarom zondag uw stem aan het kartel sp.a-Groen. Dat is de enige waarborg om het beleid in Gent van de afgelopen jaren in dezelfde richting verder te laten gaan. Onze lijst is de enige linkse lijst die kans maakt op deelname aan het stadsbestuur. Geloof mij: u bent als Gentenaar beter af met een sterke linkse groep in de meerderheid, dan met alle linkse partijen in de oppositie.

De nieuwe burgemeester zal de leiding krijgen over het toekomstproject voor onze stad. Die burgemeester moet verstandig, rustig, hardwerkend, luisterbereid en daadkrachtig zijn.

Rudy Coddens, de lijsttrekker van ons kartel sp.a-Groen, is dat allemaal. Hij heeft bovendien ervaring uit de zorgsector en heel wat levenservaring; en maakte stap voor stap zijn weg in de politiek. Ik steek er mijn hand voor in het vuur dat hij een schitterende burgemeester zal zijn en vraag u dan ook hem te steunen door hem uw voorkeurstem te geven.

Laat ons samen tonen aan de rest van Vlaanderen dat Gent een open, sociale, progressieve en linkse stad blijft. Geef uw stem aan het kartel sp.a-Groen.

Alvast bedankt.


Daniel Termont

Lijstduwer sp.a-Groen