Open brief @johncrombez: nieuwe tijden, nieuw socialisme

Vrienden,

We leven in spannende tijden. Oude zekerheden verdwijnen, nieuwe kansen dienen zich aan. We staan op een kruispunt. Elke keer de geschiedenis alle kanten uit kan, zijn het socialisten die ervoor zorgen dat het de goede kant uit gaat. Niet voor enkelen, maar voor iedereen.

Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid. Geen oude wijn in nieuwe zakken. Een nieuw verhaal gestoeld op onze waarden. Nieuw socialisme

Vandaag, meer dan ooit, is socialisme weer heel erg nodig. Voor zij die nu al op ons stemmen, voor zij die niet meer op ons stemmen, en ja, zelfs voor zij die nooit op ons zouden stemmen. Zelfs zij die zeggen dat alles de schuld is van de socialisten, hebben nood aan nieuw socialisme. En ik ga daar, samen met mijn partij, voor zorgen. Want ook in deze nieuwe tijden geven wij iedereen perspectief op een menswaardig en gelukkig leven.

Warme groet,
John Crombez

p.s. : blijf ons volgen de komende weken. Want met de regelmaat van de klok zullen we op onze Facebook en onze Twitter concreet en onderbouwd onthullen wat nieuw socialisme voor u betekent.