Reeds geruime tijd ondersteunt de provincie het project “Open leren achter tralies”, een onderwijsproject van het Centrum voor Basiseducatie (CBE) in de 3 West-Vlaamse gevangenissen Brugge, Ieper en Ruiselede, met een jaarlijkse subsidie van 50.000 €.

Hierbij krijgen laaggeschoolde gedetineerden de kans om een aantal basisvaardigheden aan te leren op het vlak van taal, rekenen, computer en sociale vaardigheden. Wat hun kansen van re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt gevoelig doet toenemen. Tot grote tevredenheid van de cursisten en met een groot bereik van meer dan 200 gedetineerden per schooljaar.

Nu echter blijkt er een probleem te zijn ontstaan. De Brugse gevangenis zou een tekort hebben aan cipiers die instaan voor de begeleiding van de cursisten waardoor het schooljaar 2016-2017 nog altijd niet werd opgestart.

Provincieraadslid Pertry vroeg bevoegd gedeputeerde Carl Vereecke tijdens de provincieraadzitting van 27 oktober dan ook wat de provincie kan doen om het schooljaar alsnog te laten opstarten en om de subsidie aan het CBE veilig te stellen.

De gedeputeerde bevestigde het geschetste probleem en sprak de hoop uit dat een volgend vakbondsoverleg met het Ministerie van Justitie tot een oplossing zou leiden. Wat de provinciale centen voor Brugge betreft; deze worden momenteel extra ingezet in Ieper en Ruiselede om er nieuwe opleidingsmodules aan te bieden, zoals bv de theoretische opleiding tot het behalen van het rijbewijs. Maar uiteraard blijft het de bedoeling om ook de cursussen in de Brugse gevangenis opnieuw op te starten.