Het stadsbestuur keurde de samenwerkings- overeenkomst goed met de vzw Mechelse Hattrick. “Hierdoor kan de vzw rekenen op een financiële toelage van 20.000 euro van de stad”.

De vzw opgericht door KV Mechelen en Racing Mechelen wil naast het veld op een maatschappelijk verantwoorde manier de sociale rol van het voetbal stimuleren en verder ondersteunen. “De goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de werking van de vzw zich specifiek zal richten naar 3 luiken: drugspreventie, samenwerking met scholen en professionele activering van leefloners” zegt schepen Caroline Gennez.

Toenmalige staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, Els Van Weert, richtte in ons land samen met de voetbalbond en de Koning Boudewijnstichting het Open Stadion Fonds op. Het fonds heeft de ambitieuze doelstelling om de stadionpoorten open te gooien en zo de troeven van het voetbal te gebruiken als maatschappelijke hefboom. Het haalde hiervoor de mosterd bij Charlton Athletic, de Londense eersteklasser. Deze maatschappelijk geëngageerde voetbalclub investeert naast het voetbalveld in een project dat jongeren die de weg naar school zijn kwijtgeraakt, terug op het juiste spoor brengt.
 
Onze Mechelse voetbalclubs Malinois en Racing reageerden enthousiast op de oproep van het Open Stadion Project en dienden prompt een aanvraag in. Voor de realisatie van het Mechelse project werd een vzw opgericht, Mechelse Hattrick. Deze heeft zich als doel gesteld om het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Mechelse sportclubs te bevorderen. Zo wil men de kracht van het voetbal en de troeven van de clubs optimaal benutten ten bate van een samenleving waar niemand buitenspel staat. Dit dient te gebeuren in dialoog met alle actoren, van supporters, over bedrijfswereld, de stad tot de buurt en de hele Mechelse bevolking. Een voetbalclub is immers meer dan een sportvereniging en een stadion is meer dan een gebouw. De vzw Hattrick wil niet alleen de maatschappelijke inzet van het voetbal vergroten, verbreden en verdiepen maar deze ook meer zichtbaar maken naar de buitenwereld. Zo wil men de rolmodelfunctie van de voetballers koppelen aan levens- en schoollessen.
 
“Via het Open Stadion Fonds kreeg de vzw Hattrick reeds een toelage van 28.000 euro ter beschikking. Met de samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen, wordt hier door de stad nog eens 20.000 euro aan toegevoegd. De overeenkomst bepaald dat deze middelen dienen te worden ingezet op drie deelprojecten: een project rond drugpreventie, een samenwerkingsproject met de scholen en een project rond de professionele activering van leefloners”.