Daniel heeft op woensdag 6 juni een ‘open vergadering’ over het Gentse drugbeleid geopend, in het stadhuis, met middenveldorganisaties en hulpverleners.

“Druggebruik heeft een serieuze impact. Verschillende sectoren en beleidsniveaus moeten samenwerken maar helaas lukt dat vaak moeilijk. Tóch moeten we dat doen. Een drugvrije maatschappij is een utopie maar we streven er wel naar om de negatieve gevolgen zo efficiënt mogelijk aan te pakken. We werken actief samen met vele sectoren en organisaties, van het straathoekwerk tot het Parket, rond preventie, zorg en repressie. Dat gaat van een preventiepakket rond alcohol en drugs voor secundaire scholen, over de ondersteuning van ‘herstelgerichte zorg’ (niet zozeer het klinische herstel maar vooral het maatschappelijk en persoonlijk herstel), tot repressieve aanpak van (vooral) de productie en de invoer van drugs.”

Met andere woorden: Gent blijft focussen op oplossingen, zowel op het niveau van het Parket (denk maar aan Proefzorg) als op het niveau van de rechtbank (waarvoor er al sinds 2008 in Gent een Drugbehandelingskamer is).

“Ons huidig drugbeleidsplan loopt dit jaar ten einde maar we willen nú al inspelen op nieuwe noden en evoluties, en een nieuw beleidsplan opmaken tot en met 2020. De inbreng van de ‘open vergadering’ zal worden opgenomen in het nieuwe plan. Het zal aan de nieuwe burgemeester en de nieuwe meerderheid zijn, om dan ofwel daarop voort te bouwen, of te kiezen voor een nieuwe aanpak.”

Hieronder vindt u de volledige openingstoespraak van Daniel: