Sp.a en Open Vld Evergem lieten bij de aankondiging van de partnerschapsovereenkomst al weten dat zij niet zullen opkomen onder de naam sp.a – Open Vld (of omgekeerd) omdat het hier duidelijk gaat over een vernieuwend partnerschap, een innovatief project voor Evergem dat de nationale politiek overstijgt.

Om alles waar dit project voor staat, innovatie, participatie, transparantie en betrokkenheid, kracht bij te zetten, willen beide partijen de burgers hierbij betrekken. Deze avond hebben wij via Facebook een poll online gezet. Iedereen kan hier niet enkel kiezen uit 4 mogelijke namen maar kan via de app ook de eigen keuze over maken.

De 4 namen die voorliggen zijn tot stand gekomen tijdens interne brainstormsessies en zijn de volgende

  • EVI (Evergem Innovatief)
  • EVO (Evergem Vooruit) – een duidelijke verwijzing naar het En Marche project van Emmanuel Macron in Frankrijk
  • StErk – voor een sterk Evergem
  • SoLiDE – Socialistisch, Liberaal, Democratisch, Evergem en tevens een synoniem voor Sterk.

Het is nog niet zeker dat één van deze namen het ook daadwerkelijk wordt. Burgers kunnen ook zelf voorstellen indienen. Wij zullen deze voorstellen ernstig in overweging nemen en de beste voorstellen zullen weerhouden worden. Wij loven een prijs uit voor de indiener van de beste naam. Indien één van 4 voorstellen het haalt, zullen we de prijs verloten onder de kiezers van deze naam.

Wij hopen uiteraard zoveel mogelijk input te krijgen en geven de Evergemnaren een maand de tijd om hun stem uit te brengen of een voorstel in te dienen. De definitieve naam zullen we bekend maken in maart, bij het aanbreken van de lente.

Johan Van hove                                                                                             Vicky Van Hyfte
Velodroomstraat 35                                                                                      Steenstraat 11
9940 Evergem                                                                                                 9940 Ertvelde
0475 73 50 96                                                                                                   0486 06 92 03
johanvanhove@hotmail.com                                                                  vicky.vanhyfte@telenet.be