Indieners kunstendecreet willen Open VLD aanmoedigen om initiatief te nemen. 

Sp.a, Groen en CD&V bedanken Open VLD voor de constructieve houding tijdens de verschillende overlegmomenten over het nieuwe Kunstendecreet. “We hebben hun opmerkingen ook een plaats gegeven in het decreet. En we vonden het oprecht jammer dat Open VLD onverwacht dit overleg verliet, omdat we naar een zo breed mogelijk draagvlak voor dit nieuwe belangrijke decreet zochten," aldus Paul Delva (CD&V).

Open VLD was zelden aanwezig op de vele bijeenkomsten die de sector het voorbije jaar organiseerde. “Dat is jammer. Dan hadden ze daar de zorgen van de sector kunnen oppikken. Even jammer is dat Open VLD het voorbije jaar zelf geen initiatief heeft geformuleerd voor een verbetering van het Kunstendecreet. Het decreet is trouwens grotendeels op de voorstellen van de sector zelf gebaseerd.”

De indieners van het decreet nodigen Open VLD uit om haar voorstellen in de praktijk te brengen. Open VLD kan, als federale meerderheidspartij, perfect zelf een initiatief nemen om fiscale maatregelen ten gunste van de brede kunstensector te nemen. "Is dat trouwens geen vorm van subsidiëring?" vragen de ondertekenaars zich af. “We roepen hen ook op om op Europees niveau erop toe te zien dat kunst en cultuur daar niet gereduceerd worden tot het economisch beleid.”

Sp.a, Groen en CD&V ondersteunen de oproep van Open VLD om de eigen inkomsten van de kunstenorganisaties te verhogen. “Kom eens kijken op de werkvloer, zodat je kan zien hoeveel inspanningen de organisaties vandaag al doen om de eigen inkomsten te maximaliseren," aldus Bart Caron “Weliswaar zonder de drempels voor de participatie zo hoog te leggen dat alleen een welstellende elite toegang krijgt.” "Laat ons ook niet vergeten dat je niet alle deelsectoren van de kunsten op dezelfde kar kan leggen. Het is voor een musicalproductie nu eenmaal makkelijker om veel tickets te verkopen dan voor een sociaal-artistieke voorstelling. Sponsoring is ook makkelijker voor populaire cultuur dan voor hedendaags kunstcreatie," aldus Yamila Idrissi. “Vreemd ook dat Open VLD niets vermeldt over de conceptnota rond crowdfunding die de meerderheidspartijen hebben neergelegd. We hebben toen geen enkele reactie van hen gekregen.”

De indieners voegen er ironisch aan toe dat ze met tevredenheid noteren dat Open VLD het totale subsidiebudget voor de kunsten op het huidige niveau wil behouden. “En uiteraard moeten jonge startende kunstenaars voorrang krijgen, net als alle initiatieven in de kunsteducatie, al zullen ze het wel zeer moeilijk hebben om meer eigen inkomsten te verwerven. Investeren in zaaigoed is niet hetzelfde als investeren in gevestigde waarden.”