Vrijdag 16 maart 2018 —  Normaal gezien zou het voorstel om de volledige 'rits' (een afwisseling van mannen en vrouwen op de kieslijst) worden goedgekeurd. De regeling moet gelden vanaf 2019, als er geestverkiezingen zijn. Maar Open Vld blokkeert het voorstel. Sp.a reageert verbolgen. 

Het Brussels Parlement telt vandaag 37 vrouwen op 89 volksvertegenwoordigers. Dit is nog steeds geen afspiegeling van de Brusselse bevolking. Voor sp.a is de ordonnantie, die de volledige rits invoert over heel de lijst, dan ook een sluitstuk in een lang proces van gelijke politieke rechten voor mannen en vrouwen.

sp.a parlementslid Hannelore Goeman:“Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag, omdat op diezelfde dag in 1908 vrouwen staakten voor politieke en sociale rechten. Ik hoopte dan ook dat we, 110 jaar en een week later, voor het Brussels Parlement de stap zouden kunnen zetten naar een volledig gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de Brusselse kieslijsten.”

Voor de wetswijzging was echter een bijzonere meerderheid nodig, dit wil zeggen dat twee derden van het Parlement en een meerderheid in elke taalgroep moesten voor stemmen. En daar knelt het schoentje: Open Vld, N-VA en Vlaams Belang hebben voldoende stemmen in de Nederlandstalige taalgroep om het voorstel te blokkeren. 

De sp.a fractie is bijzonder boos dat de Open Vld deze kans op volledige pariteit torpedeert:

“Dat de N-VA tegen verandering is weten we,” aldus sp.a fractieleider Jef Van Damme. "Maar dat  Open Vld zich kant tegen een voorstel om het bestuur van onze stad een betere afspiegeling te maken, verbaast ons. Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten verklaarde zich eerder een grote voorstander van het feminisme. Het wordt meer en meer duidelijk waar zich de conservatieve krachten in onze stad bevinden."

Eerder deze week dreigde de Open Vld op een gelijkaardige manier de goedkeuring van de decumul te blokkeren. Dat debat staat over twee weken op de agenda van de plenaire vergadering.