Aannemer Groep Van Roey neemt hieraan deel met de bouw van ons nieuwe woonzorgcentrum St.-Anna. Tussen 10 tot 17 uur kunt u de werf komen bekijken.   U krijgt een rondgang in een deel van het nieuwe gebouw. Er zal een modelkamer van het woonzorgcentrum klaar zijn én een modelflat van de Groep Assistentiewoningen St.-Anna .


INFOSESSIES OVER DE WOONOBLIGATIES

 De flats van Groep Assistentiewoningen St.-Anna worden vanaf juni 2014 verkocht via het systeem van obligaties met woonrecht (*). 

Alle details, voorwaarden en afspraken over deze “obligaties met woonrecht” worden toegelicht op twee gratis infosessies in cultuurcentrum ’t Schaliken: 

  • dinsdag 3 juni 2014 van 14 tot 16 u
  • donderdag 12 juni 2014 van 19 tot 21 u
    (de deuren gaan half uur vooraf open).

 U moet zich voor 26 mei inschrijven voor de infosessies op de stedelijke website www.herentals.be/assistentiewoningen   of op nummer 014-28 50 50 of aan de balie van het Administratief Centrum.

BELANGRIJK:  inschrijven voor de infosessies houdt geen enkele verbintenis in!

(*) Obligaties met woonrecht = u koopt niet de flat, maar een obligatie.
Zo lang u zelf niet in de flat komt wonen, ontvangt u rente op deze obligatie.  
Zodra u wel in de flat wilt wonen, ontvangt u niet langer rente, maar bestaat uw vergoeding uit het woonrecht. 
Voordelen: u betaalt geen registratierechten of btw, u woont privaat maar wel IN het woonzorgcentrum, u kunt beroep doen op dienstverlening van St.-Anna en u geniet van de mooie omgeving.

Zijn de infosessies volzet of kunt u niet aanwezig zijn ?  Vraag dan een infobrochure aan via info@ocmwherentals.be  of op tel. 014-24 66 07 .  
Die brochure zal begin juni beschikbaar zijn en wordt per mail of per post aan u bezorgd.