Nadat de Vlaamse regering al besliste om de gratis bus voor 65-plussers af te schaffen, valt nu ook het doek over de gratis Go-pass voor wie 16 jaar wordt. “Opnieuw kiest deze rechtse coalitie ervoor om de factuur van haar besparingen door te schuiven naar de gezinnen, de kwetsbare groepen en de jongeren”, zegt David Geerts.

“De regeringen slaan de bal dus grondig mis. Ze zien de Go-pass en het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers als symbolen, maar dat zijn ze niet. Deze maatregelen werken net sensibiliserend. Jongeren raken vertrouwd met het openbaar vervoer, waardoor ze er vaker voor zullen kiezen”, zegt David Geerts. “Twee treinen doen onze files al met 5 kilometer krimpen. Sensibiliseren en drempels wegnemen is dus noodzakelijk. En dan hebben we het nog niet over de promotiewaarde van een eenmalige gratis Go-pass. Hiermee wordt de Go-pass in de markt gezet en worden reizigers aangetrokken: een strategie die duidelijk gewerkt heeft als we het succes van de Go-pass zien. Een kosten-baten analyse is hier duidelijk niet gemaakt.”

“Openbaar vervoer is geen luxeproduct maar net een hefboom om ons vastgelopen verkeer terug vlot te trekken. Investeren is de boodschap, niet besparen. Dit kan bijvoorbeeld door de opbrengsten van de kilometerheffing op vrachtvervoer te laten terugvloeien naar openbaar vervoer”, besluit Joris Vandenbroucke.