In het voorjaar werkte de Provincie Oost Vlaanderen nauw samen met de Stad Deinze voor de ontwikkeling van 2 nieuwe fietswegen.

Op de linkeroever van de Vaart realiseerde de Provincie een fietsweg die de dorpskern van Meigem op een vlotte en veilige manier verbindt met het centrum van Deinze.

Peter Hertog, gedeputeerde van Mobiliteit meent dat dit fietspad gewaardeerd wordt. Enkele weken terug werd het fietspad door personeel en kinderen van de Sterrebloem spontaan ingefietst.

Dit fietspad maakt deel uit van het Oost – Vlaamse netwerk van Lange Afstandsfietspaden. Deze investering is begroot op € 590 000, en wordt voor 100% gedragen door de Provincie. Met Nevele worden nu plannen gemaakt om dit gedeelte te vervolledigen tot in het centrum van hun gemeente. Een recente gemeenteraadsbeslissing is daarvan getuige.

De tweede fietsweg dat op 20 juli 2017 werd ingehuldigd loopt langs de Oude Leiearm, vanaf de tweebruggenstraat richting Vaart Rechteroever, en sluit aan op het bestaande Antoon Van Paryspad. Dit project betrof een nauwe samenwerking tussen de provincie, gemeente Deinze en Waterwegen en Zeekanalen NV. Deze laatste twee stelden de gronden ter beschikking. De kostprijs van de eerste fase van het fietspad langs de Oude Leiearm bedraagt € 150 000, waarvan 60 % wordt gedragen door de Provincie en 40% door het Vlaamse Overheid.

In de tweede fase zal dit fietspad worden doorgetrokken richting Vaart Rechteroever en zo aansluiten op de fietssnelweg langs Leie richting Kortrijk, aldus gedeputeerde Hertog. Op die manier wordt Deinze gaandeweg een netwerk van fietssnelwegen en Lange Afstandsfietspaden verbonden met de omliggende gemeenten en andere centrumsteden in wijdere omgeving. Zo willen we van Oost Vlaanderen een echte fietsprovincie maken.