Woensdag 16 mei werd de nieuwe passiefbouw ‘De klavertjes’ officieel geopend. In deze nieuwbouw in de Moutstraat is er plaats voor een kinderdagverblijf, een basisschool én buitenschoolse opvang. Een serieuze uitbreiding die plaats biedt aan 120 kinderen. En een antwoord op de nieuwe woonwijk die rechtover de school in ontwikkeling is.


Het stadsbestuur investeert fors om het stadspatrimonium te vernieuwen en te verduurzamen. Elke nieuwbouw wordt dan ook volgens de passiebouw-principes opgebouwd om te streven naar een klimaatneutrale stad in 2050.

“Het nieuwe schoolgebouw is zeer energiezuinig, waarbij ook de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Zo blijft het totale energieverbruik van onze stadsgebouwen verder dalen”, zegt Martine De Regge, schepen van Facility Management.


Optimaal gebruik stadsgebouwen


Martine De Regge: “de refter en de sportzaal kunnen afzonderlijk opengesteld worden. Zo kan de buurt buiten de schooluren een deel van de school gebruiken.”

Vanaf september trekt ook de Circusplaneet in het nieuwe gebouw voor hun werking in Nieuw Gent.