Het lentezonnetje lokte duizenden Leuvenaars naar de opening van het nieuwe Sluispark in de Vaartkom. “Ik heb veel blije gezichten gezien,” zegt schepen Mohamed Ridouani. “Het Sluispark is een plek die de Vaartkom én de stad nodig had, en ik ben opgetogen dat de Leuvenaar deze plek vandaag massaal kwam ontdekken.”

Water staat centraal in het Sluispark, en dus mochten ook de nodige wateractiviteiten niet ontbreken. “Het waterpistolengevecht was een schot in de roos”, vertelt Ridouani, die zich zelf enthousiast in de strijd wierp. “Ook de nieuwe waterspeeltuin, die er op vraag van de buurt gekomen is, werd al druk gebruikt. En de zittrappen langs de Dijle waren een populaire hangplek.”

De rondleiding langs de Dijle, de Voer en de Hond van Natuurpunt Leuven werd goed gesmaakt, net zoals de workshops vlotten sjorren van vzw Stedelijk Jeugdwerk en hengelen van Vissersclub ’t Fort Wilsele. Ook de combinatie met de Havenfeesten kon op enthousiaste reacties rekenen. “Deze dag is vooral dankzij de samenwerking met de vele partners een succes”, aldus Ridouani.

Groen & water in de stad

Water brengt een stad tot leven, iedereen geniet ervan. Op warme dagen nodigt het uit tot spelen, geeft rust in de soms drukke stad en brengt koelte op zwoele namiddagen. “Daarom kijk ik hard uit naar de volgende plekken in de stad waar water een grote rol zal spelen, zoals het Hooverplein met een grote fontein of de strook langs het Blauwputplein op de Centrale Werkplaatsen waar ook speelwater in verwerkt zal worden”, zegt Ridouani.

Nu het Sluispark en het Treinpark op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo klaar zijn, is het uitkijken naar de volgende parken die op de planning staan: Park Belle Vue in Kessel-Lo en het Janseniuspark op de nieuwe woonsite aan de Minderbroederstraat. Samen met Park Tweewaters komt er zo’n 7 hectare extra park in Leuven, goed voor 11 voetbalvelden. “Het is onze ambitie om van Leuven één van de groenste steden in Europa te maken”, zegt Ridouani. Een inspanning die ook erkend wordt door Europa, dat recent bekend maakte dat Leuven bij de beste drie steden is voor de European Green Leaf Award. Dat is een prijs voor steden die zich inspannen om te verduurzamen en zo de levenskwaliteit van hun inwoners verbeteren.