Onder grote belangstelling van de buurt openden Resul Tapmaz, Sven Taeldeman en Rudy Coddens woensdag 22 februari het wijkhuis ‘Bij Pino’. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum Novarumplein met daarin een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel. Met taart, een demonstratie wandelvoetbal en de voorstelling van de strip ‘The making of Bij Pino’ verwelkomden de buurtbewoners deze nieuwe‘hangplek’ in Nieuw Gent.

''Bij Pino' moet een plek worden waar veel Nieuw Gentenaars zich thuis voelen. Waar ze hun buren kunnen ontmoeten, een koffie of soep komen drinken en zelf ook achter de toog kunnen staan' licht Resul Tapmaz toe. 'Met ‘Bij Pino’ willen we vooral zorgen dat buurtbewoners zich meer verbonden voelen met elkaar. Ook buurtorganisaties kunnen gebruik maken van 'Bij Pino’. Het is een grote aanwinst voor deze bijzonder diverse wijk.'

De komende jaren zal de wijk Nieuw Gent grondig veranderen. Stad Gent en de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent bereiden momenteel een stadsvernieuwingsproject voor om van de wijk opnieuw een vitale plek te maken waar het aangenaam om te wonen en te leven is. Daarbij staat onder andere de vervanging van zes woontorens op het programma.

Schepen Sven Taeldeman, bevoegd voor Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: 'De ervaringen van Bij Pino zullen inspiratie geven voor de stadsvernieuwing van Nieuw Gent. Het is een praktijkoefening over welke ontmoetingsplaatsen en andere voorzieningen er nodig zijn in de wijk. Op dit moment bestaat Bij Pino uit een koffiebar, een klusatelier en vanaf 5 april starten we met een doorgeefwinkel. Ook andere functies zijn op termijn mogelijk. Buurtpartners en bewoners kunnen hiervoor suggesties doen.'

Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent, coördineert op vraag van Stad Gent 'Bij Pino'. In Nieuw Gent hebben ze al verschillende succesvolle projectenlopen zoals de Buffalo League, de Buffalo Cup en het wandelvoetbal HT Gantoise Legends. 'Met dit project wil de communitywerking opnieuw aantonen dat voetbalen de liefde voor blauw en wit mensen kan verbinden' zegt Resul Tapmaz, voorzitter van Voetbal in de stad vzw. 'Samenlevingsopbouw Gent en IN-Gent vzw zorgen voor ondersteuning bij de uitbating van het klusatelier en de doorgeefwinkel.'