‘Openluchtleren’ is een manier van leren die hoe langer hoe meer aan populariteit wint. Leerkrachten laten het schoolgebouw voor wat het is en nemen hun leerlingen mee op pad in de echte wereld. De voorbije weken testten zo’n 150 leerlingen en leerkrachten van de Leuvense basisscholen De Ark en Sint-Norbertus ‘openluchtleren’ uit in Abdij van Park in Heverlee. Als afsluitend moment organiseerden de leerlingen een echte middeleeuwse markt.

In mei konden de leerlingen en hun leerkrachten terecht op de prachtige erfgoedsite voor lessen geschiedenis, natuur, techniek en landbouw. Dankzij de samenwerking met de partners van de abdij, de stad en de lerarenopleiding van de UC Leuven - Limburg leerden de leerlingen op een actieve manier de theorie vertalen naar de praktijk. 

“Ter plekke echte problemen of vraagstukken oplossen boeit jongeren. Het maakt abstracte zaken tastbaar en begrijpelijk. Daarom willen we deze manier van leren ondersteunen en maken we momenteel tegen het volgend schooljaar werk van een gevarieerd onderwijsaanbod in Abdij van Park,” vertelt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani.

150 leerlingen van twee Leuvense basisscholen mochten in mei voluit experimenteren op Abdij van Park. “Ze leerden over natuur, techniek en landbouw, op een toegankelijke en praktische manier. Niet uit een leerboek, maar vanuit een echte leerplek”, zegt Ridouani. “Ook het cultuur-historische aspect van de abdij kwam aan bod, want dat staat natuurlijk niet los van de landbouw op het domein.” De kinderen organiseerden op het einde van de maand een middeleeuwse markt voor hun medeleerlingen en ouders, om te tonen wat ze geleerd en gemaakt hebben. 

Vanaf september 2016 kan elke Leuvense school kennismaken met ‘openluchtleren’ op de nieuwe doe-boerderij in de Abdij. “Voor zowel het basis- als secundair onderwijs werkt de Doe-Boerderij een lessenpakket uit”, zegt Ridouani. “Voor de allerkleinsten staat voelen, ruiken en proeven centraal, de oudere leerlingen ontdekken de boerenstiel van vroeger en nu van binnenuit. De rode draad doorheen het lessenpakket is het biologische en maatschappelijk verantwoord verbouwen van voedsel.” Als de restauratiewerken in de Abdij zijn afgerond, zal er ook een lessenaanbod over cultuur uitgewerkt worden.

Geïnteresseerde scholen of leerkrachten kunnen contact opnemen met de Dienst Onderwijs van Stad Leuven, via  Lies Moors, projectdeskundige bij afdeling onderwijs & scholen (lies.moors@leuven.be of 016 27 26 09).