In de wijk Westveld in Sint-Amandsberg is het parkje aan de bibliotheek in de Heiveldstraat volledig vernieuwd. Het parkje werd feestelijk geopend door de buurt en  schepenen Sven Taeldeman  en Elke De Cruyenaere.

Het Spellekenspark biedt gelegenheid om te bewegen en te spelen voor alle bewoners van het Westveld. Aan de kant van poppentheater Pedrolino krijgen de kleinsten de ruimte, met nieuwe speeltuigen in een grote zandbak. Aan de andere kant van de bibliotheek kunnen de groteren zich uitleven op skatetoestellen en sportveldjes. Volwassenen kunnen hun gading vinden bij de petanquebaan en de geplande fitnesstoestellen. Dankzij de grote picknickbank is het ook gezellig zitten in het parkje. Nieuwe vaste planten bij de toegangszone en bloemrijke graszones bij de speelheuvels zorgen voor een aangename groene omgeving.

Een naam gekozen door de buurt 

Ook de nieuwe naam werd onthuld: Spellekenspark. Het parkje rond de bibliotheek had nog geen officiële naam. Daarom selecteerden de Stad Gent, het stadsarchief ‘De Zwarte Doos’ en een aantal bewoners uit de buurt een aantal mogelijke namen. Eind 2016 konden buurtbewoners hun stem uitbrengen, en ze kozen overtuigd voor de naam ‘Spellekenspark’. Die naam verwijst naar het Gents voor poppenspel (de thuishaven van Pedrolino ligt in het park), maar ook naar de ruimte om te spelen in het park.

En Route in het Westveld

Het parkje vormt een mooie aanvulling bij het Westveldpark aan de overkant van de straat, dat meer een oase van rust en groen is. In het Westveld worden momenteel heel wat sociale woningen gerenoveerd. Zodra daar opnieuw gezinnen wonen, zal het Spellekenspark nog meer zijn nut bewijzen. 'Parken zijn ontmoetingsplekken in de wijk en het is belangrijk dat iedereen er zich goed voelt. Door minder verharding past het vernieuwde parkje ook op milieuvlak beter in de stad van de toekomst', vertelt sp.a-schepen voor Openbaar Groen Rudy Coddens.

In de komende jaren wordt het Westveld verder onder de loep genomen binnen het stadsvernieuwingsproject En Route. 'Met En Route zorgt de Stad Gent ervoor dat het ook in de toekomst goed wonen, leven en werken is in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. Dat doen we door te investeren in meer groen maar ook in beter wonen, lokaal ondernemerschap,  meer ruimte om elkaar te ontmoeten en duurzame mobiliteit. Waar mogelijk worden initiatieven opgezet en uitgevoerd samen met bewoners', legt sp.a-schepen voor stadsvernieuwing Sven Taeldeman uit.