De voorbije dagen beleefden we nogmaals een mooi staaltje van trial by media. Een jongedame wiens voornaam al een keer aanleiding gaf tot een mediarelletje, stuurde via Twitter het blijde bericht de wereld in dat ze mocht starten als sociale mediamanager bij de VRT. Binnen de kortste keren werd ze het voorwerp van hoon en haat. Een leger Twittertrollen plozen haar verleden uit en haalden tweets boven die de jongedame o.a. op de leeftijd van 18 jaar wereldkundig maakte. Zo werd ze al snel op sociale media het symbool van het linkse bastion dat de mainstream media zouden zijn. Bij dit trieste schouwspel moeten er mij enkele dingen van het hart.

Ten eerste verdient de VRT alle krediet voor hoe ze zijn omgegaan met de situatie. Het siert de openbare omroep dat hij zich niet in de hoek lieten duwen door het bullebakken op sociale media. Sereen en onderbouwd duidde de ombudsman van de VRT, Tim Pauwels de procedure van de aanwerving en het beleid inzake deontologie van de omroep. De VRT heeft een stevig kader ontwikkeld van ethiek en deontologie voor elk van de beroepsgroepen binnen de VRT. Terecht draagt de omroep onafhankelijkheid en onpartijdigheid hoog in het vaandel. Nog in 2015 liet de VRT drie externe onderzoeken uitvoeren naar de onpartijdigheid van de VRT, o.a. bij het publiek en bij de stakeholders, waaronder de politiek. De drie onderzoeken bevestigden dat er een eensgezind aanvoelen is dat de openbare omroep bewust naar onpartijdigheid streeft. Zij die blijven beweren dat de VRT een rood bastion is, dwalen echt.

Er is een tweede zaak die mij van het hart moet. De hevigheid waarmee bepaalde van mijn collega’s in het Vlaams Parlement de twittertrollen aanvuurden, zelf op zoek gingen naar oude tweets van een jong meisje én haar op Twitter regelrecht intimideerden, deed mij huiveren. Met de vurigheid waarmee zelfs de Kamervoorzitter, de eerste burger van het land, opruiende boodschappen retweette en daarmee het onafhankelijke imago van onze publieke omroep, zijn ex-werkgever, besmeurde, is alweer een triest hoogtepunt bereikt in de lamentabele staat van onze publieke sfeer in Vlaanderen vandaag.

Ik zou mijn collega-politici dan ook willen oproepen op sociale media fatsoen aan de dag te leggen. Dat burgers of anonieme trollen soms met hun frustratie geen blijf weten en aan het schelden slaan, heb ik helaas ondertussen leren aanvaarden. Maar als volksvertegenwoordigers moeten wij onszelf aan hogere standaarden meten. Net zoals wij van publieke instellingen zoals de VRT, deontologie en ethiek verwachten, hebben wij als politici een voorbeeldrol te vervullen en ethiek aan de dag te leggen. Medewerkers van de VRT of ambtenaren op twitter intimideren hoort daar echt niet bij.

En laat de twittertrollen nu maar komen…