Wie gaat de plaats innemen van de provincies als grootste financier van de opleidingsinstellingen? Politiezones bezuinigen steeds meer op opleidingen omwille van de kostprijs en de beschikbaarheid van hun mensen.

Zouden politiemensen, die steeds nieuwe en gevarieerde taken moeten uitvoeren, niet juist meer en betere opleidingen moeten krijgen? Zou het optreden van een aantal politiemensen tegen allochtone landgenoten niet net kunnen vermeden worden door betere en aangepaste opleidingen? Zullen de politieopleidingen gesplitst worden, vermits verkeerseducatie naar Vlaanderen zou gaan op basis van de recente beslissingen van de regering-Michel? Wie zal instaan voor de (her)opleiding van de militairen, die politietaken zullen gaan uitvoeren en voor de werknemers, die van Justitie komen?

Op het aantal politiemensen wordt ernstig bezuinigd ondanks de aankondigingspolitiek. In 2012 waren er nog 1.400 indiensttredingen (basisopleiding inspecteur), in 2015 800. Tegen de achtergrond van die cijfers betekenen de beslissingen van de regering-Michel weinig qua aantal politiemensen. En die politiemensen moeten steeds meer en bijkomende taken doen. Op die manier draait de federale regering de burger een rad voor de ogen. Heeft minister Jan Jambon geen dubbele agenda? 

Klagende of falende politiemensen door te veel werk en druk vervangen door privé- bewakingsfirma’s? De beslissing van dinsdag 22 december 2015 gaat al in die richting.

Het is nog te vroeg om de door de regering-Michel aangekondigde maatregelen te evalueren, maar er rijzen bepaalde vragen. Er komen 2.500 extra mensen bij op het terrein, waarvan 450 bij de lokale politie, 400 bij de federale politie en 1.660 in een nieuw speciaal bewakings- en beschermingskorps. 1.220 personen komen over van Defensie en 400 personen van Justitie.

Hoe zit het met het statuut van deze mensen? Krijgen zij hetzelfde statuut als politiemensen of krijgen we mensen met verschillende statuten, die op dezelfde werkvloer staan? Bepaalde opdrachten zullen uitbesteed worden.

Minder administratieve taken en meer blauw op straat: hoe dikwijls hebben we dat in het verleden al niet gehoord? Blijft dit andermaal geen maatregel op papier? Er worden trouwens al heel wat administratieve taken bij de politie gedaan door burgerpersoneel.

België verdient goed opgeleide en goed uitgeruste politiediensten in handen van een democratisch georganiseerde overheid, die de openbare ruimte bewaken. Zij moeten ervoor zorgen dat alle burgers zich op elk moment op elke plaats veilig voelen.

Deze globale visie met een globaal financieel plaatje – veiligheid mag geld kosten – is er niet, ook niet na de recente beslissingen van de federale regering. Daarvoor zal er iets meer moeten gebeuren dan aankondigingspolitiek.

 

Bron: HBvL, 11/01/2016