Chris Ceuppens – 15/05/2018

De holebi-vereniging ‘Regenboog Niel’ zorgde voor een kleurrijk moment op een grijze zondagnamiddag. De aanleiding was de ondertekening van het regenboogcharter door schepen voor Gelijke Kansenbeleid Bart Van der Velde (Open Vld), samen met Regenboog Niel en 250 Nielenaars. Het werd het slotspektakel na een wekenlange kleurrijke campagne op sociale media en in het straatbeeld.

De politiek overstijgen. Tijd voor burgerparticipatie

Zelden zag ik in Niel zo’n gepassioneerde schepen die zijn beleid uit de doeken deed en met kennis van zaken verdedigde. En terecht, want hij leverde mooi werk af ! Even gaf hij het bestuur aan de burger en dat bracht een echte dynamiek op gang. Regenboog Niel is dan ook het soort kleinschalig initiatief dat wij van harte toejuichen. Het toont waar we in de toekomst met Niel heen kunnen. Geen regelneverij en schijndemocratie maar de creatie van bewustzijn, van burgerparticipatie. Je laat in eerste instantie de Nielenaar actief en constructief meewerken aan de uitbouw van onze gemeente. Wat werkt, kan je dan uitbreiden naar de hele gemeente of als voorbeeld laten dienen voor andere gemeenten.

Inspraakbeleid is meer dan klachtenbehandeling of crisiscommunicatie

Dat soort ‘dash’, waarbij aan de Nielenaren alle kleuren van de regenboog worden getoond, mis ik dikwijls bij dit gemeentebestuur. Tegelijkertijd miste ik de afgelopen jaren niet enkel ‘dash’ maar soms ook de ‘culot’ in Niel. 

Ik miste de afgelopen jaren bij dit bestuur niet enkel ‘dash’ maar ook ‘culot’

Een aantal keren ontbrak het aan politieke moed om moeilijke en impopulaire maatregelen te communiceren - laat staan te verdedigen - uit vrees voor de publieke opinie. Het woonproject achter de wijk 'De Bosschen', de brandweersaga, de uithuiszettingen,… het zijn allemaal dossiers waarin de Nielenaar echt had kunnen meetellen. Een gemiste kans want inspraakbeleid is ondertussen meer geworden dan klachtenbehandeling of crisiscommunicatie. Onze gemeente is wat dat betreft aan modernisering toe.

Een modern en dynamisch bestuur voorkomt een saai imago

Infovergaderingen met doorgaans éénrichtingscommunicatie beantwoorden niet meer aan de noden van moderne, mondige burgers. We moeten op zoek naar methodes om de Nielenaar continu te betrekken bij het beleid. Ook de mensen die geen (partij)politieke interesse hebben. De gemeente moet in alle fases van het beleid, van planning tot uitvoering, de burgers oprecht betrekken. Dat zal elke dag kleur brengen in onze gemeente en haar imago. Niet twijfelen, gewoon doen…