Show us gewoon the money, Johan (als je toch niets te verbergen hebt) zeggen @MeryameKitir en @VvelthovenPeter

De verlaging van de vennootschapsbelasting. Is ze écht budgetneutraal, zoals de minister van Financiën bij hoog en bij laag beweert, of jaagt ze onze samenleving op kosten? Niemand die het vandaag weet. Met argusogen keken we uit naar de begrotingstabel die ons eindelijk helderheid zou brengen. Helaas is de toelichting mager. Héél mager. Amper één lijntje om precies te zijn. En wat er dan wel staat in dat ene lijntje? Het cijfer 0. Vrij vertaald: 'Het is dik in orde. Alles is becijferd, het kost de mensen niks. Vertrouw ons nu maar.'

De voorbije jaren hebben we al gezien tot wat het rekenwerk van Johan Van Overtveldt leidt: een krater van miljarden. En dus houden we opnieuw ons hart vast, want de hervorming van de vennootschapsbelasting is een begroting op zich. Zo doet de regering met haar tariefverlaging en de ‘compenserende maatregelen’ alleen al in 2018 een budgettaire oefening van om en bij de 2 miljard euro. Na 2020 gaat het zelfs over 5 miljard.

Daar moeten dan meer dan 30 zogenaamde compenserende maatregelen tegenover staan, volgens de minister. Die compenserende maatregelen moeten het gat van de tariefverlaging opvullen, precies om het budgetneutraal te maken. Alleen wordt daar met geen woord over gerept. Nul, nada, zero. Net zoals u worden wij in het parlement met een kluitje in het riet gestuurd.

Een oefening van 2 miljard – nota bene het dubbele van de andere maatregelen die in de begroting staan – is al eens een democratisch debat waard, vinden wij. Maar dan wel op basis van juiste en concrete informatie en cijfers. Informatie en cijfers die we vooralsnog niet hebben, en ook niet krijgen. Miljarden verstoppen in een voetnoot getuigt niet alleen van totale minachting ten aanzien van de Europese Commissie (die de begroting van elk EU-land uitpluist), maar nog belangrijker, een totale minachting ten aanzien van het parlement en van u.

Dat is niet alleen zorgwekkend, maar vooral onaanvaardbaar. Zeker niet als alles erop lijkt te wijzen dat Johan Van Overtveldt die miljarden zomaar cadeau wil doen aan een rist aandeelhouders, maar tegelijk duchtig bespaart op uw pensioen en uw gezondheidszorg. Als dat het plan is, heb dan tenminste de moed om ervoor uit te komen, de moed om uit te leggen, en bovenal de moed om een democratisch debat mogelijk te maken.

Show us gewoon the money, als je toch niks te verbergen hebt.

Al weken vragen we naar de budgettaire tabel van de vennootschapsbelasting om de discussie ten gronde te voeren. Die tabel werd ons bij de bekendmaking van het Zomerakkoord ook beloofd. Johan Van Overtveldt op 29 juli: "Na de vakantie dien ik die tabellen in bij de commissie Financiën van het parlement en dan kunnen we alle concrete wetteksten bespreken. Dan zal blijken dat het klopt wat ik vandaag zeg. Als men mij 'Show me the money' vraagt, dan kan ik daarvoor zorgen."

Tijdens het debat over de beleidsverklaring van de premier, twee weken geleden, opnieuw van dat. Toen suste N-VA-fractieleider Peter De Roover: "Het debat over de vennootschapsbelasting voeren we later. U zal alle cijfers krijgen." Dinsdag werd de begroting dus ingediend (voor het vierde jaar op een rij te laat, maar dit geheel terzijde), opnieuw zonder precieze cijfers met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting.

De voorbije weken toonden niet alleen wij ons bijzonder sceptisch. Ook experten en professoren – die we niet meteen kunnen verdenken van linkse sympathieën – uitten hun bezorgdheid. Wim Moesen (KU Leuven) deed dat en zelfs Van Overtveldts opvolger bij Trends, hoofdredacteur Daan Killemaes, is er rotsvast van overtuigd: "Laat ons wel wezen, de hervorming van de vennootschapsbelasting is in geen honderd jaar budgetneutraal."

Het advies van de Inspectie van Financiën geeft beiden alvast gelijk en wijst op een onderfinanciering van 1,2 miljard euro. Vandaag, eind oktober, tasten we met zijn allen nog altijd in het duister. Niemand die het 100 procent zeker weet. Dus, beste Johan, hoog tijd om je kaarten eindelijk eens op tafel te leggen.

Show us gewoon the money, als je toch niks te verbergen hebt.