België beschikt niet over voldoende kennis of middelen om gestolen kunstgoederen op te sporen. Toch nemen we deze problematiek beter ernstig, want de illegale kunsthandel is een belangrijke financieringsbron voor terrorisme. De Standaard publiceerde vandaag het opiniestuk dat ik hierover met Sabine de Bethune (cd&v) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) schreef. Het is het resultaat van maandenlange hoorzittingen met experts in de Senaat, die resulteerden in een informatierapport, met concrete aanbevelingen, dat vandaag in de Senaat wordt toegelicht.