Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven om het oude zwembad R.O.S.A.S. over te dragen aan de vzw Katholieke Scholen Oostakker (KSO) - EDUGO scholengroep.

"Dankzij een goede samenwerking tussen Dienst Vastgoedbeheer, de Sportdienst en de vzw KSO-EDUGO is er een akkoord gevonden om het oude zwembad een nieuwe bestemming te geven" zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

Door de grote leerlingengroei was er een plaatsgebrek ontstaan bij de school. Het oude zwembad zal als pedagogische ruimte geïntegreerd worden in de bestaande schoolsite.

Martine De Regge, schepen van Personeel, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging: “Ik ben blij dat we een oplossing gevonden hebben voor het zwembad R.O.S.A.S. dat niet meer voldeed aan de huidige normen. De scholengroep EDUGO kan door de overname het plaatsgebrek voor leerlingen van de 1ste graad opvangen".

De Stad Gent zal op eigen kosten de kelder volledig ontruimen, met name alle zwembad- en verluchtingstechnieken (uitgezonderd de elektrische installatie) en zal het keldergat dichten. De aanbouw, ter hoogte van de cafetaria aan de inkom van het gebouw, zal worden afgebroken.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de renovatiewerken in 2017 nog starten.