Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil een procedure laten uitwerken waarbij kan worden afgeweken van het wettelijk maximum op tolkuren voor doven. Dat antwoordde hij in het Vlaams Parlement op vraag van Bart Van Malderen (sp.a).

Dove personen hebben recht op een tolk Vlaamse Gebarentaal in hun privéleven, maar slechts voor 36 uur per jaar. Dat is omgerekend nog geen uur per week. Belangenorganisatie Doof Vlaanderen vindt dat veel te weinig en kaart de problematiek naar eigen zeggen al jarenlang zonder resultaat aan. Daarom wil de organisatie nu de overheid aanklagen. Met een crowdfundingcampagne wordt 20.000 euro ingezameld om de advocaten en de gerechtskosten te betalen. De teller staat al voorbij halfweg.

Reeds eerder ondervroeg ik de minister schriftelijk en mondeling over het aantal beschikbare uren. De minister gaf steeds aan op basis van de cijfers waarover hij beschikte dat er geen indicatie was om het plafond op het aantal uren aan te passen. Maar na de communicatie van een belangenorganisatie over eventueel juridische stappen reageert de minister anders: "Ik betreur dat men zou kiezen voor de juridische weg, in plaats van het overleg met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voort te zetten", zei Vandeurzen dinsdag. "Een groot aantal dove personen maakt immers slechts in beperkte mate gebruik van de tolkuren en vraagt geen verdubbeling."

Toch wil Vandeurzen na aandringen een oplossing. "Voor personen voor wie het huidig maximum ontoereikend zou zijn vragen we het VAPH of er een procedure kan worden uitgewerkt om in sommige situaties af te wijken van het wettelijk maximum. Doof Vlaanderen kan het VAPH ondersteunen bij het uitwerken van een meer vraaggestuurd ondersteuningssysteem."