Herent – Sinds deze week kunnen de inwoners van Herent opnieuw opstappen aan de voormalige eindhalte van bus 4  in de Bijlokstraat. De bussen zullen dus niet langer stationeren aan de ingang van het waterproductiecentrum van de Watergroep. “Hiermee maken we een einde aan de huidige gevaarlijke situatie waarbij de bussen over het fietspad moesten rijden om te parkeren en bij het uitrijden vele meters ver modder verspreidden op de rijbaan”, zegt schepen van openbare werken, Arlette Caes (sp.a). “Bovendien zoeken we volop naar een mogelijkheid om voor aanvaardbare toiletten te zorgen voor de buschauffeurs zodat het probleem van wildplassen definitief opgelost raakt”.

De vroegere eindhalte op de Bijlokstraat  was sinds eind mei 2017 opgeheven. Dat gebeurde wegens aanhoudende klachten over wildplassen van buschauffeurs. Ondanks het uitschrijven van GAS-boetes, herhaaldelijk overleg met De Lijn en de plaatsing  van een mobiel toilet raakte dat probleem niet opgelost. Daarom werd vorige lente beslist de eindhalte tijdelijk te verplaatsen naar het domein van de Watergroep, tot er een oplossing gevonden kon worden waar zowel de onmiddellijke buurtbewoners als De Lijn zich in konden vinden. 

Het gevolg was echter dat sommige busgebruikers voortaan tot wel 30 minuten moesten stappen tot de dichtstbijzijnde halte. “Bovendien was de nieuwe parkeerplaats voor de bussen gevaarlijk voor fietsers en voetgangers”, zegt schepen van Openbare Werken, Arlette Caes (sp.a). “De bussen moesten over het fiets- en voetpad rijden waardoor dat ernstig beschadigd raakte en vaker wel dan niet onder een modderlaag kwam te zitten, tot op de rijbaan toe. Fietsers en voetgangers weken daarom uit naar die rijbaan, wat tot erg gevaarlijke situaties leidde.”

“Als gemeente konden we dit niet blijven tolereren. Het schepencollege heeft daarom beslist dat de bussen niet langer aan het waterproductiecentrum mogen parkeren en moeten terugkeren naar de oorspronkelijke eindhalte verderop. Om het probleem van het wildplassen aan te pakken, onderzoeken we in het college de bouw van een vast toilet dichtbij de halte, zodat de chauffeurs voortaan een hygiënisch toilet ter beschikking hebben. “We moeten wel nog afwachten of deze regeling definitief kan worden, omdat het gerecht nog een uitspraak moet doen over de zaak. In ieder geval willen we als gemeente onze verantwoordelijkheid opnemen op een manier die tegemoet komt aan de terechte klachten van de buurtbewoners en die tegelijk de reizigers weer een bushalte dichtbij huis geeft.”