<p>Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) ondervroeg Minister Gosuin over het wegvallen van de Vlaamse subsidies voor het tewerkinitiatief van Groot Eiland vzw. Het parlementslid vindt het onvoorstelbaar dat de Vlaanderen de financiering van Groot Eiland stopt, gezien het mooie en belangrijke werk dat ze leveren in de noodlijdende kanaalzone. De minister stelt gelukkig een oplossing in het vooruitzicht.</p>


<p>Eerder verklaarde Vlaams Minister Muyters (N-VA) in het Vlaams Parlement dat hij de subsidie aan vwz Groot Eiland vanaf 2017 definitief zou stopzetten. Hij legt de bal daarmee volledig in het kamp van het Brussels Gewest. Minister Gosuin belooft daarop met Groot Eiland rond de tafel te zitten om een oplossing uit te werken.</p>


<p>“Het Brussels Gewest neemt zijn verantwoordelijkheid, in tegenstelling tot Vlaanderen” aldus Hannelore Goeman. Ze betreurt dat Vlaanderen Brussel in haar besparingsdrang steeds meer loslaat. “Het is echt niet de moment om te gaan snoeien in de werking van organisaties die juist de boel bijeen houden. Deze organisatie levert enorm goed werk in een wijk die dat meer dan ooit kan gebruiken en ze doen dat eigenlijk voor een prikje. Groot Eiland moet worden beloond in plaats van getroffen.” Het  parlementslid zal het dossier van nabij blijven opvolgen. </p>