De cijfers beloven niet veel goeds. Het langdurig ziekteverzuim zit sinds 2008 in stijgende lijn: van 1,75 procent in 2008 naar 2,81 procent in 2015. Het gaat over mensen die noodgedwongen langer dan één maand thuis moeten blijven. “De stijging van het aantal langdurig zieken is in de eerste plaats een gevolg van een aantal harde maatregelen van de regering Michel”, zegt Meryame Kitir. “Alle alternatieven voor mensen om het gedurende een periode wat rustiger aan te doen werden bij het groot huisvuil geplaatst. Denk maar aan de loopbaanonderbrekingen die werden geschrapt en de voorwaarden voor landingsbanen (loopbaanvermindering voor oudere werknemers) die verder werden aangescherpt.”

“Een verdere toename van het aantal langdurig zieken kan nochtans vermeden worden”, zegt Meryame Kitir. “Een paar kleine ingrepen in de regelgeving kunnen ervoor zorgen dat mensen niet langer verplicht zijn om voltijds het werk te verlaten.” Meryame Kitir legde hiertoe twee wetsvoorstellen neer. “Er is nood aan meer oplossingen op maat, zodat wie kan werken, ook tijdens een chronische ziekte bijvoorbeeld, alle kansen krijgt om dit ook effectief te doen.”

Vandaag is het mogelijk dat iemand die volledig arbeidsongeschikt is, stapsgewijs terug aan de slag gaat. Progressieve tewerkstelling heet dat. “Wat wij voor ogen hebben is dat mensen makkelijker in dienst kunnen blijven bij hun werkgever als ze periodes van werk (kortstondig) moeten afwisselen met periodes van afwezigheid wegens een behandeling. Daarnaast moeten werkgevers bekijken hoe ze mensen met een arbeidsongeschiktheid aan het werk te kunnen houden, door aangepast werk aan te bieden tijdens of na de ziekte”, zegt Meryame Kitir.